Wyniósł on 83,0 mld zł, tj. 34,8 proc. W efekcie wartość gotówki w obiegu wyniosła na koniec roku 321,5 mld zł. Najbardziej spektakularne wzrosty obserwowaliśmy po ogłoszeniu wiosennego i jesiennego lockdownu. 13 i 16 marca banki pobrały z NBP łącznie blisko 12 mld zł!

Najszybciej rósł obieg banknotów o najwyższych nominałach: 500 zł – o 85 proc. i 200 zł – o 60 proc. W efekcie struktura nominałowa obiegu uległa istotnej zmianie. Dwa najwyższe nominały odpowiadają obecnie za 42 proc. wartości banknotów w obiegu, a banknot 100 zł za 53 proc. Rok temu było to odpowiednio 35 proc. i 59 proc.

Dla tak istotnego wzrostu wartości gotówki na rynku w 2020 r. ważniejszy był spadek o 24 proc. wpłat nadmiarów gotówkowych przez sektor bankowy do NBP niż wzrost pobrań ze skarbców NBP, które w 2020 r. były wyższe niż w 2019 r. o 10 proc. Inaczej mówiąc, klienci indywidualni w 2020 r. wypłacili z banków o 10 proc. więcej niż rok wcześniej, a podmioty gospodarcze, głównie sektor sprzedaży detalicznej, odprowadziły do banków mniej o 24 proc.

Treść całego artykułu przeczytasz w Magazynie Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP.
Reklama