"W związku z decyzją podjętą w dniu 3 lutego 2021 r. przez bank, rezerwa utworzona w IV kw. 2020 r. będzie wyższa od wstępnej kwoty podanej w raporcie bieżącym nr 3/2021 z dn. 19.01.2021 r. i w konsekwencji wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami w walutowymi w IV kw. 2020 r. wyniesie minus 633 mln zł. W związku z powiększeniem rezerwy wynikającym z analizy najbardziej aktualnych danych bank spodziewa się negatywnego wyniku netto w IV kw. 2020 r., ale dodatniego w całym roku 2020" - czytamy w komunikacie.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane w wybranych niezaudytowanych skonsolidowanych danych finansowych za IV kw. ub.r. dnia 9 lutego 2021 r., podano także.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.