To trzy razy więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. i nieco więcej niż przez 12 miesięcy 2019 r. - podkreśla dziennik, powołując się na dane Ministerstwa Sprawiedliwości.

"W całym 2020 r. napłynęło 37,2 tys. nowych spraw wobec 11,6 tys. w 2019 r. Dla porównania na koniec 2020 r. Polacy mieli do spłaty niecałe 428 tys. mieszkaniowych kredytów we frankach" - wskazuje gazeta.

Gazeta zastrzega, że nie ma informacji o liczbie toczących się spraw (przytoczone powyżej dane pokazują jedynie napływ nowych pozwów, w międzyczasie część spraw się zakończyła). Z szacunków "Rz" wynika, że na koniec 2020 r. mogło to być około 37,5 tys. spraw. "To stanowiłoby 8,8 proc. czynnych obecnie kredytów tego typu. Do tego należy dodać pozwy zbiorowe, które angażują łącznie około 6,2 tys. osób." - podaje dziennik.