Dokument pozwala też na szczegółowe wyliczenie strat właścicieli i różnych grup wierzycieli PBS. Prawie 48 mln zł restrukturyzacja kosztowała udziałowców, 75 mln zł – posiadaczy obligacji podporządkowanych (to papiery, które mogą być zaliczone do funduszy własnych, ale są pod koniec kolejki do zaspokojenia roszczeń w przypadku upadłości). Największe kontrowersje budziło umorzenie 82,9 mln zł depozytów, które nie podlegały gwarancjom BFG. Gdyby doszło do upadłości, ta grupa klientów straciłaby jednak aż 225,3 mln zł.