"Wypracowane w toku negocjacji porozumienie zostało zaakceptowane przez siedem z ośmiu działających w banku związków zawodowych. Porozumienie określa pakiet świadczeń, jakie bank zaoferuje osobom, które zostaną objęte procesem restrukturyzacji. Będą to m.in. odprawy znacząco korzystniejsze od ustawowych, czy wsparcie socjalne. Ustalono też kryteria doboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane lub zmienione. Świadczenia, jakie bank zaoferuje zwalnianym pracownikom, są jednymi z najkorzystniejszych w sektorze" - czytamy w komunikacie.

Zakończenie tegorocznego procesu restrukturyzacji planowane jest na 30 czerwca br.

Reklama

Bank planuje rozwiązanie umów o pracę z nie więcej niż 1 110 pracownikami oraz zmianę warunków zatrudnienia nie więcej niż 1 250 pracownikom.

Restrukturyzacja w Pekao jest kontynuacją działań rozpoczętych w związku z realizacją strategii banku skoncentrowanej na poprawie efektywności. Jest też rezultatem obecnych trendów rynkowych w sektorze bankowym, związanych z przyśpieszoną transformacją cyfrową, podsumowano.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 233 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)