Poprzednio z tak niskimi zyskami mieliśmy do czynienia jeszcze w poprzednim stuleciu.

Koszty rozwiązania frankowego problemu sprawiają, że znaczenia nabiera to, w jaki sposób będą one rozliczane podatkowo.

Resort finansów „w stosownym czasie poinformuje” o wydłużeniu obowiązującego do końca roku rozporządzenia pozwalającego bankom wrzucać umorzenia części kredytów w koszty.