Bartosz Drabikowski w latach 2008 do 2017 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych w PKO BP. Od 2018 do 2021 r. był doradcą prezesa Polskiego Holdingu Nieruchomości. W latach 2015 - 2016 był członkiem rady dyrektorów Visa Europe i członkiem komitetu ryzyka, audytu i finansów. Natomiast w latach 2006 - 2008 był członkiem zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej.

"Karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał m.in. za regulacje oraz nadzór nad instytucjami rynku finansowego, przede wszystkim sektora bankowego oraz rynku kapitałowego. Przygotowywał również strategie rozwoju sektora usług finansowych zarówno w Polsce jak i w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej" - podał bank.

Reklama

W grudniu 2017 rada nadzorcza PKO BP powołała Rafała Kozłowskiego na stanowisko wiceprezesa z dniem 1 stycznia 2018 r. na bieżącą wspólną kadencję zarządu, zaś Bartosz Drabikowski - wiceprezes nadzorujący obszar finansów i rachunkowości został odwołany ze składu zarządu banku.

Wcześniej w tym miesiącu rada nadzorcza PKO BP powołała dotychczasowego wiceprezesa Jana Emeryka Rościszewskiego na stanowisko prezesa zarządu na bieżącą wspólną kadencję i do czasu uzyskania zgody regulatora powierzyła mu kierowanie pracami zarządu, po tym, jak rezygnację ze stanowiska prezesa złożył Zbigniew Jagiełło. RN powołała także Marcina Eckerta na stanowisko wiceprezesa.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 381 mld zł na koniec 2020 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)