Wynik miesięczny wyniósł 1,4 md zł, co oznacza spadek o 0,2 mld zł w stosunku do lipca 2021 r. Na koniec sierpnia stratę w wysokości 616 mln zł wykazywało 6 banków komercyjnych i 16 spółdzielczych, dysponujących łącznie 7,8 proc. aktywów sektora. Pozostałe banki wykazały łącznie zysk w wysokości 9,8 mld zł.

Według danych KNF, na koniec sierpnia działalność w Polsce prowadziło 30 banków komercyjnych, 520 spółdzielczych i 37 oddziałów instytucji kredytowych. 46,7 proc. kapitału pochodziło z instytucji kontrolowanych przez Skarb Państwa, 42,4 proc. stanowił kapitał zagraniczny, a 10,8 proc. - polski kapitał prywatny. Banki komercyjne dysponowały ponad 90 proc. aktywów sektora, wkład aktywów banków spółdzielczych wynosił 6,9 proc., a oddziałów instytucji kredytowych - 2,9 proc.

Portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych wzrósł w sierpniu o 2,4 mld zł do poziomu 496 mld zł, co oznacza wzrost rok ro roku o 5,8 proc. Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto zwiększył się w sierpniu o 2,3 mld zł do poziomu 185,1 mld zł, co oznacza 3 proc. wzrost w skali roku - wynika z danych KNF.