Przychody odsetkowe w okresie dziewięciu miesięcy br. wyniosły 36,07 mld zł (spadek o 18,1% r/r), zaś koszty odsetkowe - 2,89 mld zł (spadek o 65,2% r/r).

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 14,4% r/r do 16,17 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 5,8% r/r do 3,55 mld zł.

Koszty administracyjne w styczniu-wrześniu br. zmniejszyły się o 0,1% r/r do 26,12 mld zł.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 4,75 mld zł w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. (spadek o 48,4% r/r), podał także bank centralny.

(ISBnews)