Reklama

Pod hasłem "Efektywne zarządzanie kapitałem i płynnością" w prezentacji na temat strategii napisano:

* Spełnienie minimalnych wymogów kapitałowych wraz z dodatkowymi buforami, wymogów płynnościowych oraz MREL, określanych przez organy regulacyjne (KNF, BFG, SRB), jako założenie podstawowe

* Zachowanie kapitału na poziomie pozwalającym na dalszy wzrost i rozwój, przy założeniu wypłaty dywidendy w wysokości 50% rocznego zysku netto, pod warunkiem uzyskania zgody regulatora

* Budowa zrównoważonego i atrakcyjnego modelu kreowania wartości dla akcjonariuszy, by umożliwić wzrost udziału akcji w wolnym obrocie (do 25% +1 akcja do końca 2023 r.)

* Zdywersyfikowane źródła finansowania, z dominującą pozycją depozytów od klientów indywidualnych i korporacyjnych, uzupełnianych przez innowacyjne i zielone finansowanie hurtowe".

Jak podał bank, strategia zakłada m.in. osiągnięcie wskaźnika zwrotu na kapitale (ROE) na poziomie ok. 12% oraz wskaźnika kosztów do dochodów - na max. 48% do 2025 r. Skupia się na rozwoju organicznym, przy zachowaniu odpowiedzialnego podejścia do zarządzania ryzykiem.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 131,78 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)