"PB" podaje, że banki przegrywają batalię frankową. "Po masowych przegranych w sądach pierwszej instancji, które jak od sztancy zasądzają unieważnienie umów frankowych, podobną linię orzecznictwa przyjęły sądy apelacyjne, gdzie jeszcze zdarzają się wyjątki, ale tendencja jest silna. Jak podkreśla, podobne wyroki zaczynają zapadać w Sądzie Najwyższym, a podpisuje się pod nimi sama Małgorzata Manowska.

"Małgorzata Manowska wraz z dwoma sędziami (tzw. neosędziowie, którzy uzyskali nominację po zmianach wprowadzonych przez rząd PiS) zajmowała się sprawą pozwu frankowiczki przeciw Raiffeisenowi. Powódka domagała się unieważnienia umowy kredytu i zapłaty przez bank blisko 89 tys. zł. W 2008 r. zaciągnęła kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego w wysokości 372 tys. zł. Do 2018 r. spłaciła nieco ponad 222 tys. zł" - podaje gazeta.

Jak podaje "PB", Sąd Najwyższy w pełni podzielił stanowisko wyrażone w wyroku, który zapadł wcześniej w apelacji. "Wbrew zarzutom pozwanego, Sąd Apelacyjny zasadnie stwierdził, że kwestionowane przez powódkę postanowienia tworzące mechanizm indeksacji są abuzywne, co oznacza, że są od początku, z mocy samego prawa dotknięte bezskutecznością na korzyść kredytobiorcy" - podaje gazeta, cytując uzasadnienie orzeczenia SN.