Reklama

"Zysk netto Citi Handlowy w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 282 mln zł. Na jego wysokość wpływ miała zmienność na rynkach finansowych, która pozytywnie przełożyła się na wynik z działalności skarbcowej, wyższe stopy procentowe oraz wzrost wolumenów kredytowych" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Nasze znakomite wyniki to efekt bliskiej współpracy z klientami. Działamy zgodnie z przyjętą strategią, jesteśmy ważnym partnerem biznesowym dla naszych klientów, wspomagamy średnie i duże firmy w rozwoju w Polsce i za granicą, wspieramy zieloną transformację oraz dostarczamy niezbędnej ekspertyzy. To przynosi efekty" - skomentowała prezes Elżbieta Czetwertyńska, cytowana w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 444,86 mln zł wobec 197,04 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 151,26 mln zł wobec 172,49 mln zł rok wcześniej.

"Działalność biznesowa banku w pierwszym kwartale 2022 roku przebiegała pod znakiem wysokiej aktywności klientów, spowodowanej częściowo przez zmienność na rynkach finansowych, co przełożyło się na rekordowe wolumeny wymiany walut zarówno w części korporacyjnej, jak i detalicznej. W pierwszym kwartale przychody banku osiągnęły poziom 836 mln zł (-11% r/r, +56% kw/kw), dzięki wysokiemu wynikowi odsetkowemu oraz wynikowi na działalności skarbcowej. Koszty operacyjne wzrosły do 414 mln zł (+14% r/r, +46% kw/kw), głównie ze względu na rekordowo wysoką (105 mln zł) składką na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków" - czytamy dalej w komunikacie.

"To kolejny kwartał wzrostu wyników, pokazujący, że fundamenty naszego banku są mocne, mamy zdrowy biznes klientowski i jesteśmy na właściwej trajektorii do osiągnięcia celów finansowych określonych w strategii" - powiedziała wiceprezes do spraw finansowych Natalia Bożek.

W bankowości instytucjonalnej aktywa klientowskie wzrosły we wszystkich segmentach, zgodnie z kierunkami przyjętej strategii. Łącznie, wolumeny kredytowe w pierwszym kwartale były wyższe o 14% od stanu na koniec 2021 roku i 7% od poziomu na koniec marca zeszłego roku. Wartość nowych kredytów (czyli nowego finansowania lub podwyższenia obecnego finansowania) udzielonych w I kw. br. była czterokrotnie wyższa niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Przychody w bankowości detalicznej wzrosły o 46% r/r i o 40% w stosunku do poprzedniego kwartału. Bank zanotował też rekordowo wysokie salda depozytów, wymieniono w komunikacie.

Aktywa razem banku wyniosły 69,28 mld zł na koniec I kw. 2022 r. wobec 61,86 mld zł na koniec 2021 r.

Wskaźnik ROE w I kw. br. wyniósł 8,7% (wobec 7,4% rok wcześniej), zaś wskaźnik ROA sięgnął 1% (wobec odpowiednio 0,9%).

W I kw. br. wskaźnik koszty/przychody wyniósł 50% (wobec odpowiednio 39% rok wcześniej), wskaźnik kredyty/depozyty 51% (wobec odpowiednio 51%), zaś współczynnik kapitału podstawowego Tier I 17,8% (wobec odpowiednio 20,1%).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 278,69 mln zł wobec 376,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)