"Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 130 659 600 sztuk. Jednocześnie ZWZ postanowiło określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 1 lipca 2022 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 11 lipca 2022 roku (termin wypłaty dywidendy)" - czytamy w komunikacie.

Bank Handlowy odnotował 717,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 172,4 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 715,97 mln zł wobec 158,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)