Bank Gospodarstwa Krajowego, jedyna instytucja o statusie banku państwowego, miał w pierwszym półroczu 941 mln zł zysku netto - wynika z danych opublikowanych przez BGK. W podobnym okresie 2021 r. bank miał niespełna 264 mln zł zysku. BGK wyprzedzały cztery banki komercyjne.
Główne źródło poprawy wyników było takie samo, jak w bankach komercyjnych: wyższe stopy procentowe. Dzięki nim w porównaniu z pierwszą połową ub.r. wynik odsetkowy urósł o prawie 160 proc., do niemal 1,2 mld zł. Głównym składnikiem aktywów BGK o wartości niemal 135 mld zł były w końcu czerwca papiery wartościowe, w większości „wyceniane w zamortyzowanym koszcie”, czyli traktowane podobnie jak kredyty. Same należności kredytowe wynosiły niespełna 35 mld zł. Wzrosły zarówno przychody odsetkowe, jak i koszty, które wiążą się z faktem tym, że to na rachunkach w BGK państwowe podmioty lokują swoje nadwyżki finansowe.

Cały artykuł przeczytasz w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP.