„Na koniec I półrocza 2022 r. w bazie ERIF Biuro Informacji Gospodarczej było wpisanych prawie ćwierć miliona osób, które zalegały ponad 30 dni z płatnością rat z tytułu pożyczki zaciągniętej na dowolny cel w firmie pożyczkowej. Średnia wartość łącznych nieuregulowanych zobowiązań na jednego płatnika wyniosła nieco ponad 6,6 tys. zł” – poinformowała we wtorek firma ERIF Biura Informacji Gospodarczej.

Z danych spółki wynika, że im starszy dłużnik, tym ma większe problemy ze spłatą zaciągniętych pożyczek. Blisko przeciętnej znajdują się osoby będące w przedziale wiekowym 35-44 lat. Najmłodsi klienci mają średnio niemal połowę niższe długi wynikające z niespłacanych pożyczek (3,4 tys. zł na osobę). Jednak jeśli spojrzymy na najstarszą grupę wiekową, czyli 65+, to ich długi są o ponad 43 proc. wyższe od przeciętnej. Sięgają niemal 9,5 tys. zł na jedną osobę.

Wśród najstarszych dłużników dominują kobiety. Wśród klientów z przedziału 45-54 lat pań jest 53 proc. W segmencie 55-64 lat panie stanowią 57 proc., ale już wśród osób starszych niż 65 lat wskaźnik ten rośnie skokowo i 65 proc. dłużników stanowią kobiety. Wynika to z tego, że statystycznie mężczyźni żyją krócej niż kobiety. Z danych najnowszego Narodowego Spisu Powszechnego wynika, że w 2021 r. status wdowca zadeklarowało 353 tys. mężczyzn i 1,84 mln kobiet będących powyżej 65 roku życia.

Reklama

„Występuje drastyczna różnica wielkości populacji kobiet względem populacji mężczyzn, którzy samotnie prowadzą gospodarstwa domowe po zakończeniu aktywności zawodowej w naszym społeczeństwie. Stan zadłużenia w grupie najstarszych kobiet wskazuje na istotny problem z regulowaniem zobowiązań. Część z nich była zaciągana wcześniej, w sytuacji w której budżet domowy składał się np. z dwóch źródeł. Część jest nowych, zaciąganych po to by, aby sprostać swojej nowej, trudnej sytuacji finansowej” – powiedziała, cytowana w komunikacie, prezes ERIF Biuro Informacji Gospodarczej Edyta Szymczak.

Biura podało także, że w młodszych segmentach wiekowych wśród dłużników dominują raczej mężczyźni. Największy odsetek mężczyzn mających problemy ze spłatą takiego długu mieści się w przedziale 25-34 lata (57 proc.). W segmencie 35-44 lata jest to 54 proc., a wśród najmłodszych pożyczkobiorców (czyli 18-24 lata) - 53 proc.

Autor: Marek Siudaj