"Trzeci kwartał był dla nas czasem ciężkiej pracy i budowy skali biznesu, mimo pogarszającego się otoczenia gospodarczego. Skutecznie pozyskiwaliśmy nowych klientów i budowaliśmy wolumeny sprzedaży, zwłaszcza w obszarze bankowości dla firm. Tradycyjnie zadbaliśmy również o efektywność i koszty, choć obraz ten został zniekształcony przez znaczące rezerwy na wsparcie kredytobiorców, co może jednak ulżyć kredytobiorcom i zmniejszyć w dłuższej perspektywie nasze koszty ryzyka" - powiedział prezes Leszek Skiba, cytowany w komunikacie.

"Przy tym stratę w trzecim kwartale traktujemy jako jednorazowe zdarzenie, a zysk netto w całym roku pozwoli nam na wypłatę dywidendy z tegorocznego zysku" - zaznaczył prezes.

Reklama

W III kw. 2022 Bank Pekao odnotował 543,1 mln zł straty netto, na co decydujący wpływ miały koszt wakacji kredytowych (w wysokości 2,4 mld zł, przy założeniu 85-proc. partycypacji klientów) oraz koszt Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) (166 mln zł), podano w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 397,89 mln zł wobec 1387,06 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 714,32 mln zł wobec 703,66 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 279,56 mld zł na koniec III kw. 2022 r. wobec 250,57 mld zł na koniec 2021 r.

"Trzeci kwartał był kolejnym z rzędu, w którym wyraźnie wzrosły wolumeny kredytowe w segmentach biznesowych. W przypadku dużych korporacji wzrost wolumenu kredytów wyniósł 30%, a w przypadku firm z segmentu MŚP i MID 24% w ujęciu rok do roku. W III kw. 2022 przybyło aż 149 tys. nowych rachunków bieżących klientów indywidualnych wobec 108 tys. rok wcześniej" - czytamy w komunikacie.

Raportowana efektywność znalazła się pod wpływem wakacji kredytowych, koszty operacyjne zostały utrzymane pod kontrolą, podkreślił bank.

"Wskaźnik koszty/dochody wyniósł po III kw. 2022 roku 54,7% na skutek obciążenia dochodów i kosztów negatywnymi zdarzeniami jednorazowymi. Strategiczny cel Pekao do 2024 r. to zmniejszenie wskaźnika koszty/dochody do 42%" - napisano w komunikacie.

Wskaźnik ROE w III kw. 2022 r. wyniósł 4,9% wobec zapisanego w strategii Banku Pekao celu 10-proc. ROE w 2024 r.

"Koszty operacyjne narastająco po trzech kwartałach 2022 były o 6,4% wyższe niż rok wcześniej, rosnąc znacznie poniżej poziomu inflacji" - czytamy dalej.

"Bank Pekao w pogarszającym się otoczeniu gospodarczym przykłada szczególną wagę do odpowiedzialnego zarządzania ryzykiem. Standardowe koszty ryzyka banku (bez rezerw na portfel hipotek CHF) pozostają pod pełną kontrolą. W III kw. 2022 znalazły się one na poziomie 51 pb, a narastająco po trzech kwartałach na poziomie 44 pb. W strategii na 2024 rok założony jest poziom 50-60 pb" - napisano także.

Pekao podkreśla, że utrzymuje wysoką bazę kapitałową. Na koniec września łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 16,8%, a Tier1 15%.

W I-III kw. 2022 r. bank miał 831,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1481,21 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 941,33 mln zł wobec 1442,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 250,57 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)