"Wzrost stóp procentowych nie przełożył się na pogorszenie jakości portfela kredytowego. W kolejnych miesiącach spodziewany jest umiarkowany wzrost kosztu ryzyka kredytowego ze względu na wysoki poziom stopy referencyjnej NBP w środowisku wysokiej inflacji i spowalniającego PKB" - czytamy w prezentacji wynikowej.

"Podwyższone ryzyko może dotyczyć kredytów hipotecznych w PLN udzielonych w okresie niskich stóp w latach 2020-2021 oraz pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych. Na sytuację kredytobiorców stabilizująco powinny wpływać wakacje kredytowe" - czytamy dalej.

Reklama

Bank przypomniał, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zawiesiła cykl podwyżek (po 11 decyzjach o ich podwyższeniu) i prawdopodobnie nawet istotna rewizja prognoz w listopadzie nie skłoni RPP do jego wznowienia. "Furtka jednak pozostaje otwarta. Warto jednak pamiętać, że przestrzeń do podwyżek zdaniem RPP nie jest duża" - zaznaczono w prezentacji.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 250,57 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)