"W wyniku podjętej decyzji koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do CHF, ujęte w ciężar wyników I kwartału 2023 roku, wyniosły 967 milionów złotych" - poinformował w piątkowym komunikacie zarząd PKO Banku Polskiego.

Jak dodano, decyzja podyktowana jest "aktualizacją parametrów modelu oceny ryzyka prawnego dla tych kredytów".

Na początku marca br. PKO BP informował, że w ramach programu ugód dla kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich do końca 2022 r. zarejestrowano 37,5 tys. wniosków o mediacje, 20 tys. 944 mediacje zakończyły się pozytywnie, a 8 tys. 124 - negatywnie.

"Łączna liczba ugód zawartych do 31 grudnia 2022 roku wyniosła 20 396, z czego 19 786 zawarto w postępowaniu mediacyjnym oraz 610 w toku postępowań sądowych" - podało PKO BP.

Reklama

Ugoda polega na konwersji kredytu we frankach na kredyt w złotych, tak jakby od początku kredyt był kredytem złotowym. Ugody są proponowane w toku postępowań mediacyjnych prowadzonych przez Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), w toku postępowań sądowych i postępowań wywołanych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej.

W 2022 r. bank zwiększył koszt ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do franków szwajcarskich o 1 mld 914 mln zł. Decyzja podyktowana była zmianą parametrów modelu oceny ryzyka prawnego dla tych kredytów na skutek zmiany otoczenia rynkowego - wskazał bank.

Wartość aktywów PKO BP wynosi 431 mld zł. W 2022 r. bank wypracował 3,3 mld zł zysku. Spółka obsługuje 11,7 mln klientów. Skarb Państwa ma 29,43 proc. akcji banku.