Ustawa wprowadzająca "bezpieczny kredyt" i konto mieszkaniowe, czyli elementy rządowego programu Pierwsze Mieszkanie, ma wejść w życie w sobotę 1 lipca.

Kwestia finansowania

"Robimy wszystko, aby zacząć od samego początku lipca, tak więc zaoferujemy ten kredyt. Myślę, że zainteresowanie będzie duże, ale wszystko zależy od puli udostępnionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego" - powiedział PAP prezes Pekao.

Reklama

W ubiegły piątek parlament zakończył pracę nad ustawą o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza m.in. bezpieczny kredyt z dopłatą państwa do rat i konto mieszkaniowe z premią mieszkaniową z budżetu państwa.

Droga do własnego M

Program Pierwsze Mieszkanie składa się z dwóch filarów. Jednym z nich jest bezpieczny kredyt 2 proc. (system dopłat do kredytu na zakup pierwszego mieszkania lub domu), drugim - Konto Mieszkaniowe (czyli pomoc w oszczędzaniu na zakup mieszkania). Oba instrumenty mają wspomóc osoby do 45. roku życia, które są już gotowe kupić swoje pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny lub planują to w przyszłości.

Ile na kredyt?

Kwota "bezpiecznego kredytu" nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu będzie można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kredyt 2 proc. plus dodatkowe opłaty

Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych). W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane). "Bezpieczne kredyty" będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z BGK.

Oszczędzanie na koncie

Warunkiem prowadzenia specjalnego konta oszczędnościowego i otrzymać dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państwa, trzeba będzie wpłacać miesięcznie co najmniej 500 zł, a wpłat takich w roku ma być przynajmniej 11. Premia będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego. Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

autor: Łukasz Pawłowski