W komunikacie do klientów ING Bank Śląski napisał: "W ostatnich latach obserwujemy zmianę zachowań naszych klientów, która dotyczy sposobów płatności. Klienci coraz chętniej korzystają z wygodnych płatności bezgotówkowych".

Podwyżki dla klientów ING Bank Śląski

"Jednocześnie wzrost cen towarów i usług, jaki widzimy w ostatnim czasie, spowodował wzrost kosztów naszej obsługi operacyjnej” - tłumaczy bank i dodaje, że właśnie to skłoniło go do zmian niektórych opłat i prowizji. Dotyczą one przede wszystkim kont Mobi powyżej 26 lat i kont Direct oraz wypłat gotówki kartami debetowymi i BLIKIEM.

Reklama

"Nadal bezpłatnie mogą Państwo korzystać z płatności bezgotówkowych BLIKIEM i kartami debetowymi oraz bezpłatnie wypłacać gotówkę z ponad 4,5 tys. bankomatów z logo ING i Planet Cash oraz w ramach usługi Cashback przy okazji zakupów w oznaczonych punktach" - zaznaczył ING.

ING Bank Śląski: Które opłaty się zmienią?

Informacje o zmianach w tabeli opłat i prowizji w ING Bank Śląski klienci otrzymali na początku czerwca. Poniżej prezentujemy niektóre z nich.

1. Bank wycofuje bezpłatną, pierwszą w okresie rozliczeniowym wypłatę gotówki z bankomatów obcych kartą Visa zbliżeniową dla konta Mobi powyżej 26 lat i konta Direct

2. Nadal bez opłat będzie:

  • pierwsza wypłata BLIKIEM
  • wypłata gotówki z bankomatów z logo ING i Planet Cash oraz w ramach usługi Cashback

2. Opłaty za wypłaty gotówki z bankomatów obcych w Polsce (oraz EUR w krajach SEPA) dla konta Mobi powyżej 26 lat i konta Direct będą wynosiły:

  • kartą Visa zbliżeniowa – 10 zł
  • BLIKIEM – 5 zł (od drugiej wypłaty)

Jednocześnie nadal bezpłatne będą:

  • wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce dla konta Komfort i Active
  • wypłaty gotówki BLIKIEM oraz pierwsza wypłata gotówki kartą Visa zbliżeniowa w okresie rozliczeniowym dla konta Mobi 13-26 lat (każda kolejna wypłata to koszt bez zmian 2,50 zł)

ING Bank Śląski: Zmiany w opłatach za karty

3. Miesięczna opłata za obsługę karty Visa zbliżeniowa – na 10 zł

Bank nadal nie będzie pobierać te opłaty, jeśli w okresie rozliczeniowym z konta zostaną zrealizowanie transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę:

  • dla konta Direct i Mobi powyżej 26 lat oraz konta Komfort – min. 300 zł
  • dla konta Direct 18-26 lat – min. 200 zł

Jednocześnie dla konta Direct 13-18 lat, konta Mobi 13-26 lat oraz konta Active bank nadal nie będzie pobierać opłaty za kartę bez względu na kwotę transakcji bezgotówkowych.

4. Opłatę za wypłaty gotówki za granicą (inne niż EUR w krajach SEPA) kartą Visa zbliżeniowa – na 5% kwoty wypłaty

Jednocześnie nadal bezpłatne będą wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów za granicą dla konta Active.

5. Opłaty za aktywowanie pakietu wypłat gotówki na karcie Visa zbliżeniowa – na 25 zł

6. Opłaty związane z obsługą i wypłatami gotówki kartą Mastercard w EUR

Podwyżki w ING. Kiedy wejdą w życie?

Szczegółowy opis wszystkich zmian znajduje się w Wykazie zmian w Tabeli opłat i prowizji banku.

W komunikacie dla klientów zaznaczono, że zmiany wchodzą w życie 29 sierpnia 2023 roku.