Produkty z wieloma ograniczeniami

Oprocentowanie to powód do dumy, ale w każdym przypadku są również ograniczenia. Zwykle to krótki czas trwania oferty, albo ograniczona kwota, jaką można ulokować. Do tego dochodzą wymagania banków, np. by klient zaangażował nowe środki, otworzył konto albo udzielił zgód marketingowych, czyli otworzył furtkę do sprzedawania mu w przyszłości nowych produktów. Zdarza się, że produkty z wysokim oprocentowaniem są dostępne tylko dla wybranych grup klientów, np. u dwóch liderów naszego sektora bankowego, czyli w PKO BP i Pekao, najwyżej oprocentowane lokaty są oferowane klientom z segmentu zamożnych. Podobnie jest w Citi Handlowy.

Spośród banków, które przekazały nam odpowiedzi, najwięcej, bo 9 proc., można zyskać w ramach XI edycji produktu "Lokata z funduszem" w Alior Banku. Tu jest minimalna kwota do zainwestowania: 4 tys. zł. Na sześciomiesięczną lokatę idzie jednak tylko 30 proc. wpłacanych pieniędzy. Reszta trafia na fundusz inwestycyjny, gdzie nie ma gwarantowanej stopy zysku, a może pojawić się strata. Dodatkowo jeśli klient zdecyduje się trzymać pieniądze w funduszu i na lokacie dłużej, to w kolejnych półrocznych okresach depozyt ma oprocentowanie na poziomie 1 proc.

Reklama

Najwyżej oprocentowane depozyty

8,5 proc. oferuje „Lokata mobilna dla nowego klienta” w Credit Agricole Bank Polska. Czas trwania: 180 dni. Tu ograniczeniem jest maksymalna kwota wynosząca zaledwie 20 tys. zł. W przypadku Nest banku w promocyjne oprocentowanie konta oszczędnościowego dotyczy środków wysokości do 50 tys. zł i obowiązuje przez trzy miesiące.

Tak samo długo oprocentowanie w promocyjnej wysokości 8 proc. daje VeloBank. Tu trzeba zwracać uwagę na fakt, że do 200 tys. zł obowiązuje podkreślana w przekazie marketingowym stawka maksymalna, ale jeśli klient złoży w banku kwotę pomiędzy 200 a 400 tys. zł to nadwyżka ponad 200 tys. ma już oprocentowanie w wysokości 6 proc. Promocja dotyczy tzw. nowych środków. Chętni powinni się śpieszyć z wpłacaniem pieniędzy, bo promocja kończy się 1 czerwca.

Odsetki w wysokości 8 proc. można też uzyskać w Volkswagen Banku. Tu również w grę wchodzi lokata na nowe środki, ale wysokie oprocentowanie obowiązuje dłużej, bo przez 12 miesięcy, a maksymalna kwota to aż 50 mln zł. W tym przypadku również mamy do czynienia z ostatnimi dniami promocji. Kończy się ona 31 maja.

Wśród banków nie ujętych w tabeli na najhojniejszą promocję zdecydował się w ostatnim czas Raiffeisen Digital Bank. Na koncie oszczędnościowym można uzyskać 10 proc. w skali roku w okresie promocyjnym, który trwa od 23 maja do 29 września. Ograniczeniem jest wysokość kwoty objętej promocyjnym oprocentowaniem: to maksymalnie 30 tys. zł. Poza promocją stawka na koncie oszczędnościowym wynosi 3,5 proc.

ikona lupy />
Najwyżej oprocentowane depozyty / Forsal.pl / Oprocentowanie najlepszych lokat,depozytów w bankach

Szczegółowe warunki produktów

Alior Bank Lokata z Funduszem XI edycja; można założyć przez/w: oddział; dla nowych/dotychczasowych klientów: to oferta standardowa; dodatkowe warunki/wymagania wobec klientów; otwarcie rachunku; produkt łączony z funduszem inwestycyjnym; uwagi: lokata dostępna w ramach programu Lokata z Funduszem XI edycja, minimalna łączna kwota inwestycji 4 000 PLN, inwestycja dzielona jest w 30 proc. na lokatę miesięczną o oprocentowaniu 9 proc. w skali roku w pierwszym okresie trwania oraz 70 proc. na dodatkowy produkt inwestycyjny wybrany przez klienta zgodny z profilem ryzyka.

Bank Millennium Konto Oszczędnościowe Profit; można założyć przez/w: aplikację mobilną; internet; oddział; dla nowych/dotychczasowych klientów: dla dotychczasowych na "nowe środki"; Nowe środki – środki przekazane na Konto Oszczędnościowe Profit po dniu badania sald, nie później jednak niż do końca okresu obowiązywania oprocentowania promocyjnego, które stanowią nadwyżkę nad saldem progowym konta oszczędnościowego profit oraz jednocześnie nadwyżkę nad łącznym saldem progowym.; data badania sald - 12 maja 2023 r.; dodatkowe warunki/wymagania wobec klientów: Konieczne jest posiadanie rachunku ROR do skorzystania z produktu; udzielenie zgód marketingowych; wpłata "nowych środków"; inne: wykonanie min. 5 płatności kartą lub BLIKIEM w każdym miesiącu promocji; Oprocentowanie promocyjne przez 91 dni: 5,50 proc. w skali roku za wpłatę nowych środków; albo; 7,50 proc. w skali roku za wpłatę nowych środków i wykonanie min. 5 płatności kartą lub Blikiem w każdym miesiącu promocji) do 200 tys. PLN włącznie, nadwyżka ponad 200 tys. zł oprocentowanie standardowe;.

Bank Ochrony Środowiska Lokata na Nowe Środki; można założyć przez/w: oddział; dla nowych/dotychczasowych klientów: dla nowych; Nowe środki - różnica między sumą pieniędzy na Twoich indywidualnych i wspólnych; rachunkach depozytowych w PLN w BOŚ Banku w dniu otwarcia Lokaty, a sumą pieniędzy; w dniu bazowym pomniejszoną o założone lokaty na nowe środki. Nie są uwzględniane rachunki pełnomocników oraz rachunki w walutach innych niż PLN; dodatkowe warunki/wymagania wobec klientów: konto oszczędnościowe lub ROR; otwarcie rachunku; wpłata "nowych środków"; uwagi: 1 sztuka lokaty od 1000 zł do 500 000 zł, brak ograniczenia w ilości lokat, oferta dla nowych i dotychczasowych klientów BOŚ.

Bank Pekao Lokata na nowe środki; można założyć przez/w: oddział; dla nowych/dotychczasowych klientów: dla dotychczasowych na "nowe środki"; "Nowe środki to środki klienta w Banku Pekao S.A. zgromadzone na indywidualnych i wspólnych: 1. rachunkach o charakterze bieżącym, 2. rachunkach oszczędnościowych, 3. lokatach, (w PLN i walutach obcych) w wysokości, która w dniu zakładania lokaty jest nadwyżką sumy środków na tych rachunkach nad sumę; środków, jaka była na tych rachunkach 30 kwietnia 2023 r. pomniejszonej o wpłaty, które pochodzą z Pekao TFI S.A., z Biura Maklerskiego Pekao oraz z rachunków firmowych klienta wykonane po 30 kwietnia 2023 r.; dodatkowe warunki/wymagania wobec klientów: z oferty mogą skorzystać zarówno obecni jak i nowi klienci dla banku, którzy założą Konto Świat Premium dostępne w ramach oferty Bankowości Osobistej Premium.

BNP Paribas Bank Polska Konto Lokacyjne; można założyć przez/w: aplikację mobilną; internet; oddział; dla nowych/dotychczasowych klientów: dla dotychczasowych na "nowe środki"; Oprocentowanie promocyjne obowiązuje w okresie od 12 kwietnia 2023 r. do 31 maja 2023 r. dla środków zgromadzonych na Koncie Lokacyjnym do wysokości stanowiącej równowartość kwoty nowych środków. Pozostałe środki zgromadzone na koncie lokacyjnym oraz środki na tym rachunku po okresie obowiązywania oprocentowania promocyjnego, oprocentowane są według oprocentowania zmiennego standardowego. Nowe środki to suma środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach Klienta na koniec danego dnia w okresie obowiązywania oprocentowania promocyjnego, stanowiących nadwyżkę ponad saldo początkowe, rozumiane jako łączne saldo środków, zgromadzonych na rachunkach klienta według stanu na koniec dnia 31 marca 2023 r.

Citi Handlowy Lokata powitalna (w promocji konta Citigold); można założyć przez/w: oddział; dla nowych/dotychczasowych klientów: dla nowych; dodatkowe warunki/wymagania wobec klientów; otwarcie rachunku; uwagi lokata dostępna do 06.06.2023 r.

Credit Agricole Bank Polska Lokata mobilna dla nowego klienta; można założyć przez/w: aplikację mobilną; dla nowych/dotychczasowych klientów: dla nowych; dodatkowe warunki/wymagania wobec klientów; otwarcie rachunku; inne: klient może założyć jedną taką lokatę w ramach konta dla osób fizycznych ciągu 14 dni po otwarciu Konta dla Ciebie, Konta dla Ciebie VIP lub Konta dla Ciebie MOVE!; długość lokaty: 180 dni.

ING Bank Śląski Otwarte Konto Oszczędnościowe w ofercie specjalnej "Bonus na start"; można założyć przez/w: aplikację mobilną; internet; oddział; dla nowych/dotychczasowych klientów: dla nowych.

Bank Lokata na nowe środki w promocji na 3 miesiące stawka 7,0 proc. w skali roku dotyczy posiadaczy lub współposiadaczy mKonto Intensive, w pozostałych przypadkach to 6,8 proc. można założyć przez/w: aplikację mobilną, internet, oddział; Nowe środki to różnica pomiędzy sumą pieniędzy na rachunkach w dniu złożenia wniosku o promocyjną lokatę, a ich sumą w dniu 22.05.2023 r. Uwzględnione są pieniądze w złotych polskich na rachunkach osobistych, oszczędnościowych i lokatach, zgromadzone w mBanku. Każda otwarta lokata promocyjna zmniejsza kwotę Nowych środków; Promocja trwa od 29.05.2023r. do 19.06.2023 r. lub do wyczerpania kwoty puli lokat promocyjnych dostępnych w promocji (2 mld zł); inne wymaga: udzielenie zgód marketingowych.

Nest Bank Nest Konto Oszczędnościowe; można założyć przez/w: aplikację mobilną; internet; oddział; dla nowych/dotychczasowych klientów: to oferta standardowa; dodatkowe warunki/wymagania wobec klientów; otwarcie rachunku; udzielenie zgód marketingowych; inne: wpływy min. 2000 zł na Nest Konto oraz wykonanie min. 3 płatności z Nest Konta: Blikiem, kartą lub przelewem (z wyłączeniem przelewów wewnętrznych); stawka 8,25 proc. obowiązuje przez 90 dni od otwarcia konta, pod warunkiem aktywnego korzystania z Nest Konta: wpływy 2000 zł i min. 3 płatności.

PKO Bank Polski Lokata na nowe środki 3M dla klientów Bankowości Osobistej i Bankowości Prywatnej; można założyć przez/w: aplikację mobilną; internet; oddział; dla nowych/dotychczasowych klientów: dla dotychczasowych na "nowe środki"; Nowe środki – to różnica między sumą pieniędzy na rachunkach depozytowych i inwestycjach klienta w dniu otwarcia lokaty, a sumą pieniędzy w dniu odniesienia.; dodatkowe warunki/wymagania wobec klientów; otwarcie rachunku; udzielenie zgód marketingowych; wpłata "nowych środków"; produkt łączony z funduszem inwestycyjnym; inne: posiadanie konta Aurum lub Platinum II.

Santander Bank Polska Lokata mobilna; można założyć przez/w: aplikację mobilną; dla nowych/dotychczasowych klientów: to oferta standardowa; dodatkowe warunki/wymagania wobec klientów; inne: Klient musi posiadać konto osobiste z aplikacją mobilną. Lokatę można założyć 1 raz.

Santander Consumer Bank Lokata Online Nowe Środki; można założyć przez/w: aplikację mobilną; internet; oddział; dla nowych/dotychczasowych klientów: dla dotychczasowych na "nowe środki"; Propozycja dotyczy nowych środków deponowanych ponad wolumen środków znajdujących się na należących do klienta rachunkach lokat terminowych w Santander Consumer Banku wg stanu na 16.05.2023 r. Oprocentowanie nominalne stałe w skali roku. Tabela minimalna kwota lokaty Online Nowe Środki 1 000 zł, maksymalna kwota lokaty 400 000 zł. Brak opłat za otwarcie i powadzenie rachunku lokaty. .

VeloBank Elastyczne Konto Oszczędnościowe; można założyć przez/w: aplikację mobilną; internet; oddział; dla nowych/dotychczasowych klientów: dla dotychczasowych na "nowe środki"; środki na EKO wpłacone po dacie salda początkowego – są one nadwyżką nad saldem początkowym na EKO oraz jednocześnie nad saldem początkowym na produktach depozytowych. Stan nowych środków wyliczany jest na koniec każdego dnia w okresie trwania oferty. W przypadku nieposiadania EKO w dniu salda początkowego, nadwyżka wyliczana jest nad saldem początkowym na najstarszym indywidualnym koncie oszczędnościowym z kapitalizacją miesięczną.; dodatkowe warunki/wymagania wobec klientów; udzielenie zgód marketingowych; wpłata "nowych środków"; .

Volkswagen Bank Lokata 5 PLUS na Nowe Środki; można założyć przez/w: aplikację mobilną; internet; oddział; dla nowych/dotychczasowych klientów: dla dotychczasowych na "nowe środki"; Nowe środki obliczane są jako nadwyżka ponad średnie saldo na wszystkich produktach depozytowych klienta wyliczone z ostatnich 3 miesięcy przed założeniem lokaty; dodatkowe warunki/wymagania wobec klientów: Posiadanie rachunku bankowego (indywidualny lub oszczędnościowy) w Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce; otwarcie rachunku; wpłata "nowych środków"; Lokata nieodnawialna, Lokata zarówno dla obecnych jak i nowych klientów.