BFG w swoich statystykach nie uwzględnia Banku Gospodarstwa Krajowego, jedynej instytucji działającej w formule banku państwowego (inne "banki państwowe” to spółki akcyjne) ani oddziałów banków zagranicznych.

Ważne nie tylko miliardy, ale i procenty

Wynik sektora był o 16,2 mld zł większy niż rok wcześniej. Osiągnięty w minionym rezultat nominalnie był najwyższy w historii.

Reklama

Bankowcy patrzą jednak nie tyle na kwoty nominalne, co na relacje do kapitału własnych. Pozwala ona określić stopień dochodowości prowadzonego przez nich biznesu. Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł w 2023 r. 14,4 proc. Rok wcześniej było to 6,3 proc., a 2 lata wcześniej 3,5 proc. Widać wyraźną poprawę. Pod względem dochodowości sektorowi daleko jednak do wyników osiąganych w pierwszej dekadzie tego stulecia. Wtedy wskaźnik ROE przekraczał nawet 20 proc.

Banki komercyjne zarobiły w ubiegłym r. 22,5 mld zł, o 14,6 mld zł więcej niż rok wcześniej. Wynikiem na poziomie 4,7 mld zł może pochwalić się sektor spółdzielczy. Tu zysk poprawił się w stosunku do poprzedniego r. o 1,6 mld zł.

Banki zarobiły dzięki wysokim stopom procentowym

W dochodach największą pozycją jest wynik z tytułu odsetek, który w całym 2023 r. wyniósł 92,9 mld zł i był o 21,1 mld zł większy niż rok wcześniej. Poprawa to skutek podwyżek stóp procentowych z 2021 i 2022 r., które przełożyły się na zwiększenie przychodów z kredytów. Bankom wzrosły również koszty depozytów, ale zdecydowanie mniejszym stopniu.

Marża odsetkowa – w uproszczeniu różnica w oprocentowaniu kredytów i pożyczek depozytów – wyniosła w ubiegłym r. 3,83 proc., wobec 3,3 proc. rok wcześniej i 2,2 proc. w 2022 r. Obniżki stóp dokonane przez Radę Polityki Pieniężnej we wrześniu i w październiku ub.r. sprawiły, że w końcówce 2023 r. marża nieznacznie spadła. W pierwszych trzech kwartałach wynosiła bowiem 3,87 proc.

Koszty administracyjne zmniejszyły się o 0,6 mld zł do 39,9 mld zł.