Cerberus Capital Management przejmuje VeloBank

W marcu br. spółka zależna Cerberus Capital Management podpisała przedwstępną umowę kupna 100 proc. akcji VeloBanku za 375 mln zł, umowa przewidywała także dokapitalizowanie VeloBanku 700 mln zł. Zgoda KE była jednym z warunków sfinalizowania przejęcia.

"Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie przejęć, przejęcie wyłącznej kontroli nad VeloBank SA w Polsce przez fundusze i rachunki zarządzane przez Cerberus Capital Management, L.P. i jego spółki zależne z USA" - poinformowała KE w komunikacie. Komisja uznała, że transakcja nie wzbudza zastrzeżeń z punktu widzenia konkurencji na rynku.

Zgoda KE

Reklama

VeloBank to instytucja pomostowa, do której wniesione zostały aktywa - z wyjątkiem kredytów walutowych - Getin Noble Banku po tym, jak Bankowy Fundusz Gwarancyjny we wrześniu 2022 r. wszczął wobec Getin Noble Banku procedurę resolution - przymusowej restrukturyzacji. BFG ma 51 proc. VeloBanku, a 49 proc. należy do Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, który z kolei jest spółką ośmiu największych krajowych banków. 30 czerwca 2023 r. BFG zaczął procedurę sprzedaży VeloBanku.

Po zamknięciu transakcji VeloBank przestanie być instytucją pomostową i w związku z tym nie będzie już podlegał żadnym ograniczeniom działalności nałożonym przez Komisję Europejską, będzie również podlegał tzw. podatkowi bankowemu.

Założony w 1992 r. Cerberus Capital Management zajmuje się inwestycjami alternatywnymi, ma aktywa o wartości około 65 mld dol. Cerberus inwestował w instytucje finansowe na całym świecie i w Europie, w tym w CCF i My Money Bank we Francji, Hamburg Commercial Bank w Niemczech i BAWAG w Austrii.(PAP)