Pozostała ilość przypada na sektor gastronomiczny (244 mln ton) i detaliczny (118 mln ton). Jak podaje portal Statista, przeciętne gospodarstwo domowe na świecie produkuje rocznie 74 kg odpadów żywnościowych na osobę. Liczba ta jest podobna we wszystkich grupach dochodowych

Gdyby marnowanie żywności przyrównać do emisji krajów, wylądowałoby na trzecim miejscu pod względem produkowanych emisji gazów cieplarnianych na świecie.

Które kraje marnują najwięcej żywności?

Nie jest zaskoczeniem, że najwyższe liczby dotyczące marnowania żywności odnotowano w dwóch krajach o populacji przekraczającej miliard ludzi. Szacuje się, że Chiny marnują 91,6 milionów ton żywności rocznie, podczas gdy Indie – 68,8 milionów ton. Stany Zjednoczone znajdują się nieco dalej w rankingu z 19,4 milionami ton odpadów żywnościowych, podczas gdy w Europie najwięcej odpadów żywnościowych produkuje Francja i Niemcy – od pięciu do sześciu milionów ton rocznie.

statista.com

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, jeśli chodzi o odpady wytwarzane w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dla przykładu, przeciętne gospodarstwo domowe w Indiach wyrzuca 50 kg żywności rocznie, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych ilość ta wzrasta do 59 kg. Pomimo, że łączna ilość odpadów żywnościowych wydaje się być stosunkowo niska w porównaniu z innymi krajami (2,6 mln ton rocznie), indeks pokazuje, że Australia ma wysoki poziom odpadów per capita – aż 102 kg na gospodarstwo domowe rocznie. Dla porównania, w Rosji łączna ilość odpadów z gospodarstw domowych szacowana jest na 4,9 mln ton rocznie, a ilość odpadów na osobę wynosi jedynie 33 kg.

Miliard ton zmarnowanej żywności

Nowy raport opublikowany przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych ujawnił szokującą skalę globalnego marnotrawstwa żywności.

statista.com

Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych definiuje marnowanie żywności jako żywność, która przechodzi przez łańcuch dostaw aż do produktu końcowego, o dobrej jakości i nadającą się do spożycia, ale nadal nie skonsumowana – wyrzucana, niezależnie od tego, czy trafia do kompostu, czy też nie. Marnowanie żywności ma miejsce zazwyczaj (ale nie wyłącznie) na etapie sprzedaży detalicznej i konsumpcji w łańcuchu dostaw żywności.