Według Światowej Organizacji Meteorologicznej w 2021 r. stężenie metanu w atmosferze odnotowało największy skok rok do roku od czasu rozpoczęcia pomiarów czterdzieści lat temu.

Bloomberg Green opublikował nowe zdjęcia satelitarne dostarczone przez firmę GHGSat, monitorującą emisje metanu na całym świecie. Oto przykłady miejsc, gdzie metan dostaje się do atmosfery.

Okolice Ammanu, Jordania, 10 listopada, 13:58 czasu lokalnego

Metanowe pióropusze zostały zauważone w pobliżu stolicy Jordanii, Ammanu. GHGSat przypisał odpowiedzialność za chmurę sektorowi odpadów i oszacował wskaźnik emisji na poziomie 4876 kilogramów na godzinę.

Reklama

Wysypiska śmieci mogą generować silny gaz cieplarniany, gdy materiał organiczny, taki jak resztki jedzenia, rozkłada się przy braku tlenu. Wysypiska śmieci i ścieki są odpowiedzialne za około 20 proc. emisji metanu generowanych w wyniku działalności człowieka, a brak ograniczenia emisji z tego sektora może zniweczyć globalne cele klimatyczne.

Okolice Lahore, Pakistan, 10 listopada, 13:35 czasu lokalnego

Rozwój megamiast w Azji Południowej doprowadził do powstania regionalnych gorących punktów metanu powiązanych ze składowiskami odpadów. Zdaniem GHGSat ostatnia obserwacja z okolic Lahore to również wina sektora odpadów. Wskaźnik emisji smugi wyniósł 1403 kilogramy na godzinę.

Źródła emisji w Azji Południowej obserwowane przez satelitę różnią się od głównych emitentów, takich jak Stany Zjednoczone czy Rosja, gdzie lwia część emisji to skutek działalności związanej z ropą naftową, gazem i węglem. W ubiegłym roku ponad połowa wszystkich emisji metanu mierzonych przez GHGSat na całym świecie ze składowisk miała miejsce w Azji.

Wschodni Turkmenistan, 10 listopada, 14:21 czasu lokalnego

Duża chmura metanu została zaobserwowana w Turkmenistanie. GHGSat przypisał smugę krajowemu sektorowi naftowemu i gazowemu i oszacował wskaźnik emisji na około 8501 kilogramów na godzinę.

Turkmenistan ma czwarte co do wielkości rezerwy gazu ziemnego na świecie i oferuje jedną z największych globalnych możliwości ograniczenia wycieków metanu. Na początku tego roku naukowcy zidentyfikowali 29 elementów infrastruktury naftowo-gazowej, które każdego roku wyrzucają wystarczającą ilość metanu, aby konkurować z rocznymi emisjami ze wszystkich samochodów w amerykańskim stanie Alabama. W raporcie stwierdzono, że emisje były głównie wynikiem źle konserwowanego lub nieszczelnego sprzętu — i w dużej mierze można ich było uniknąć.

Emisje metanu są rutynowo obserwowane w zachodnim basenie Morza Kaspijskiego Turkmenistanu, wycieki ze starej sowieckiej infrastruktury oraz na wschodzie kraju, gdzie znajduje się duże pole gazowe Galkynysh oraz gdzie China National Petroleum Corp. zbudowała nową infrastrukturę do transportu gazu kopalnego do Państwa Środka.

Metan jest głównym składnikiem gazu ziemnego i odpowiada za około 30 proc. ocieplenia Ziemi. Turkmenistan jak dotąd odmówił przystąpienia do Global Methane Pledgee, grupy ponad 120 krajów, które dążą do ograniczenia emisji gazu o 30 proc. do końca tej dekady w stosunku do poziomu z 2020 r.

ikona lupy />
Turkmenistan - gaz ziemny i emisje metanu / Bloomberg

Quebec, Kanada, 9 listopada, 13:36 czasu lokalnego

Chmura metanu została zaobserwowana w pobliżu przedmieść Montrealu. GHGSat przypisał to sektorowi odpadów. Firma satelitarna oszacowała wskaźnik emisji dla pióropuszu na 1185 kilogramów na godzinę.

Rzeczniczka Kanady ds. Środowiska i Zmian Klimatu, Cecelia Parsons, powiedziała w e-mailowym oświadczeniu, że w ramach krajowych celów redukcji emisji do 2030 r. Kanada opracowuje nowe przepisy, mające na celu zwiększenie liczby składowisk, które gromadzą i przetwarzają metan.

Oświadczenie to pokazuje kolejny rozdźwięk między ambicjami klimatycznymi Kanady a jej emisjami. Premier Justin Trudeau przedstawił ten kraj jako światowego lidera w dziedzinie ochrony środowiska, ale według danych Komisji Europejskiej do początku 2021 r. uwalnianie metanu i dwutlenku węgla w tym kraju wzrosło bardziej niż w jakimkolwiek innym kraju G-7 w stosunku do poziomu bazowego z 1990 r.

W zeszłym miesiącu Bloomberg News poinformował o smugach metanu w pobliżu miejsc wydobycia ropy i gazu oraz rurociągów. Kanadyjskie organy regulacyjne twierdziły, że nie były tego świadome.

Selekcja i przekierowanie resztek żywności i innych substancji organicznych zanim trafią na wysypisko, ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia przyszłych emisji. Wpływ starych wysypisk można złagodzić poprzez napowietrzanie stosów śmieci i systemów wychwytywania gazu.

ikona lupy />
Emisje silnego gazu cieplarnianego w Kanadzie wzrosły proporcjonalnie do innych krajów G7. / Bloomberg

Powiat pszczyński, Polska, 8 listopada, 13:25 czasu lokalnego

8 listopada satelita GHGSat zaobserwował dwa wyraźne pióropusze metanu w południowej Polsce w pobliżu granicy z Czechami. Firma monitorująca emisje przypisała stężenia metanu sektorowi węglowemu i oszacowała łączną emisję dla dwóch pióropuszy na 3410 kilogramów na godzinę.

Metan może wyciekać z kopalń węgla, gdy skały osadowe są kruszone lub odsłaniane są pokłady węgla. Górnicy często próbują odprowadzić metan z pokładów węgla przed wydobyciem paliwa kopalnego, aby zmniejszyć ryzyko wybuchów i pożarów. Sektor ten odpowiada za około 30 proc. całkowitej emisji silnego gazu cieplarnianego pochodzącego z sektora energetycznego.

Zatrzymanie celowego uwalniania metanu i przypadkowych wycieków z kopalń węgla oraz infrastruktury naftowo-gazowej jest postrzegane przez naukowców jako jeden z najłatwiejszych do osiągniecia działań w walce ze zmianami klimatycznymi.

Polska pozostaje w dużym stopniu uzależniona od węgla do ogrzewania domów, a w kraju znajduje się 40 ze 100 miast o najgorszej jakości powietrza w Unii Europejskiej. Jednocześnie Polska ma jedną z najwyższych na kontynencie częstość występowania przedwczesnych zgonów związanych z zanieczyszczonym powietrzem.

ikona lupy />
Zabójcze powietrze. Zanieczyszczenia w UE mają największy wpływ na Polskę i Bułgarię / Bloomberg

Prowincja Fars, Iran, 6 listopada, 9:25 czasu lokalnego

Satelita GHGSat zaobserwował emisje metanu w pobliżu instalacji paliw kopalnych 6 listopada w odległym zakątku prowincji Fars w południowym Iranie. Firma monitorująca przypisała pióropusz emisji sektorowi naftowemu i gazowemu. Szacuje się, że w czasie obserwacji metan wypluwał z prędkością 795 kilogramów na godzinę.

Emisje miały miejsce w pobliżu tłoczni gazu Arsanjan-Kheirgoo. Trzy sprężarki pomagają dostarczać nawet 110 milionów metrów sześciennych gazu dziennie z pola South Pars, 1050 kilometrów (650 mil) na północ do Teheranu. Zostały zaprojektowane w celu zwiększenia zdolności przesyłowych podczas zimowego sezonu grzewczego.

Według raportu Global Energy Monitor, National Iranian Oil emituje więcej metanu niż jakikolwiek inny światowy producent energii. Grupa non-profit odkryła, że zaledwie 30 firm zajmujących się paliwami kopalnymi odpowiada za prawie połowę emisji tego silnego gazu cieplarnianego w tym sektorze.

Metan jest głównym składnikiem gazu ziemnego i odpowiada za około 30 proc. ocieplenia Ziemi. Wycieki mogą wystąpić podczas wydobycia i transportu paliwa kopalnego.

Niedaleko Kirtland, Nowy Meksyk, USA, 6 listopada, 13:48 czasu lokalnego

Satelita GHGSat zaobserwował emisje metanu w pobliżu kopalni węgla kamiennego w Nowym Meksyku 6 listopada, które według firmy monitorującej emisje pochodziły z szybu kopalnianego. Firma oszacowała, że metan uwalniał się z szybkością 440,4 kilograma na godzinę.

Matthew Maez, rzecznik Departamentu Środowiska Nowego Meksyku, powiedział, że emisje "niezorganizowane" z kopalni węgla nie podlegają przepisom departamentu dotyczącym jakości powietrza.

ikona lupy />
Według Global Energy Monitor trzydzieści firm zajmujących się paliwami kopalnymi jest odpowiedzialnych za prawie połowę światowej emisji metanu w sektorze energetycznym. / Bloomberg

Okolice Lucknow, Indie, 5 listopada, 13:28 czasu lokalnego

Zdjęcie satelitarne zostało zrobione 5 listopada i pokazuje pióropusz metanu, który GHGSat przypisał składowisku odpadów w Indiach. Szacowany wskaźnik emisji wynosił 1328 kilogramów metanu na godzinę. Według firmy z Montrealu składowiska są zwykle trwałymi emiterami.

Dane z satelity pokazują, w jaki sposób odpady powodują jedne z najsilniejszych i najbardziej trwałych emisji metanu na świecie.

Okolice Daqing, Chiny, 4 listopada o 13:15 czasu lokalnego

Według GHGSat 4 listopada satelita zidentyfikował sześć przypadków uwolnienia metanu w północno-wschodnich Chinach w pobliżu pola naftowego Daqing. Szacunkowe wskaźniki emisji wahały się od 446 do 884 kilogramów na godzinę, a skumulowana szybkość wynosiła 4477 kilogramów na godzinę.

Gdyby emisje trwały godzinę w tym tempie, miałyby taki sam krótkoterminowy wpływ na klimat, jak roczne emisje z około 81 amerykańskich samochodów.