A to wszystko przełoży się na wyższe koszty, które będą musieli pokryć mieszkańcy w opłatach za odpady. – Nie jesteśmy przeciwnikami profesjonalizacji gospodarki odpadami, trzeba tylko ludziom wytłumaczyć, że to będzie niestety kosztowało – podkreśla Karol Wójcik, przewodniczący rady programowej Izby Branży Komunalnej.