"Wyniki badania wyraźnie wskazują na newralgiczne znaczenie, jakie ma zapewnienie obecnym i przyszłym pracownikom niezbędnych szkoleń. Gminy skarżą się na trudności z pozyskaniem fachowców w dziedzinie ochrony środowiska i klimatu oraz osób dysponujących specjalistyczną wiedzą techniczną i inżynierską. Sprostanie tym wyzwaniom jest warunkiem pomyślnej realizacji planów inwestycyjnych" - czytamy w materiale.

Wiceprezes EBI Ricardo Mourinho Felix ocenił, że gminy odgrywają również coraz większą rolę w transformacji ekologicznej i cyfrowej.

"Jeśli chcemy promować zrównoważone praktyki w dziedzinach takich, jak urbanistyka, efektywność energetyczna, gospodarowanie odpadami czy transport, musimy poszerzać grono fachowców w całej Europie. Przeprowadzone przez EBI badanie dotyczące gmin pozwala uzyskać wgląd w strategie przystosowania się do zmiany klimatu realizowane na tym szczeblu i wyraźnie wskazuje na istotne potrzeby, które będziemy musieli w przyszłości zaspokoić" - powiedział wiceprezes EBI.

Ponadto EBI wskazuje na brak finansowania i długotrwałe, stale zmieniające się procedury regulacyjne nadal zniechęcają gminy do planowania kluczowych inwestycji, wąskie gardła w łańcuchach dostaw ograniczają możliwość realizacji już rozpoczętych przedsięwzięć.

Reklama

"Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej oraz budowa infrastruktury cyfrowej są zasadniczymi elementami planów inwestycyjnych gmin na nadchodzące trzy lata. Jednocześnie jednak ponad sześć na dziesięć gmin wyraża niezadowolenie ze swoich dotychczasowych inwestycji w łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej, a 40% nie jest zadowolonych ze swoich inwestycji w infrastrukturę cyfrową" - podał EBI.

Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą długoterminowego finansowania, której właścicielami są jej państwa członkowskie. Bank finansuje inwestycje przyczyniające się do realizacji celów polityki UE, w tym globalnej sprawiedliwej transformacji prowadzącej do neutralności klimatycznej. EFI, spółka zależna EBI, jest największym w Europie podmiotem finansującym venture capital i private equity.