W czerwcu 2020 r. temperatury przekroczyły długoterminową średnią światową o około 2,07°C (poprzednio około 1,1–1,6°C). W 2023 r. ponownie osiągnęły najwyższy poziom z czerwcową wartością odchylenia od wieloletniej średniej o +2,23° C. Miesiące letnie tego roku były najgorętszymi odnotowanymi kiedykolwiek przez NASA. Chociaż jak dotąd nie opublikowano żadnych danych za wrzesień, temperatura w tym miesiącu może ustanowić kolejny rekord wszechczasów.

Jak widać po miesięcznych temperaturach wybranych lat od 1880 r., temperatura zimy kształtuje się naturalnie poniżej średniej wieloletniej okresu referencyjnego przedstawiającej średnią miesięczną temperaturę w długim okresie czasu, niezależnie od pory roku. Temperatury w lecie są naturalnie wyższe od średniej wieloletniej z okresu bazowego, ale coraz bardziej od niej odbiegają.

Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna nazwała rok 2020 drugim najcieplejszym na Ziemi od czasu rozpoczęcia pomiarów.

Globalne dane dotyczące temperatur przypowierzchniowych pochodzą z lądowych stacji pogodowych, a także ze statków, boi i pomiarów satelitarnych oceanów. Według ustaleń naukowych utrzymujące się globalne ocieplenie doprowadzi do zmian w sile, częstotliwości, zasięgu przestrzennym i czasie trwania ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Reklama
ikona lupy />
Miesięczna odchyłka od średniej temperatury w wybranych latach / statista.com