Na inwestycje w sieci elektroenergetyczne w najbliższych latach popłyną dziesiątki miliardów złotych w formie dotacji. Nabory wniosków już ruszyły. W ostatnich dwóch latach ogłoszono kilka konkursów na dofinansowanie inwestycji w sieci elektroenergetyczne. W praktyce były to konkursy skierowane do wielkiej piątki dystrybutorów energii, którym przyznano prawie pół miliarda złotych. Choć w Polsce działa jeszcze ponad 200 operatorów sieci o znacznie mniejszym zasięgu, to nie mogą liczyć na dotacje. Wszystko przekreśla jeden zapis, który powtarza się w wielu programach.

Dofinansowanie sieci z Funduszu Modernizacyjnego

Głównym źródłem, z którego obecnie płyną pieniądze na transformację sektora energetycznego, jest Fundusz Modernizacyjny, zasilany wpływami ze sprzedaży 4,5 proc. unijnej puli uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Operatorem tych środków został Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który uzgadnia programy wsparcia z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Reklama

Wśród zatwierdzonych programów trzy dotyczą inwestycji w sieci elektroenergetyczne: „Wsparcie wykorzystania magazynów oraz innych urządzeń na cele stabilizacji sieci”, „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych” i „Elektroenergetyka – Inteligentna infrastruktura energetyczna”. Na magazyny energii i rozwój sieci dla stacji ładowania dofinansowanie ustalono na poziomie 60 proc., 50 proc. – na zakup inteligentnych liczników i 100 proc. na działania związane z ich instalacją.

Łączny budżet tych programów wynosi 3 mld zł, z czego dotychczas rozdysponowano 497 mln zł.

W ramach kryteriów dopuszczających w trzech programach finansowanych z Funduszu Modernizacyjnego zaznaczono, że wnioskodawca wykonuje wyłącznie działalność polegającą na dystrybucji energii elektrycznej i zgodnie z prawem energetycznym podlega zakazowi produkcji, wytwarzania, obrotu energią (art . 9d ust. 1h). To oznacza, że nabór ograniczony jest wyłącznie dla podmiotów obsługujących ponad 100 tys. odbiorców. W efekcie beneficjentami zostały tylko główni operatorzy sieci dystrybucji energii.

Kto zapewnił sobie finansowanie w dotychczasowych naborach? Dla kogo fundusze na transformację z programu FEnIKS? Kogo pominięto? Czytaj na portalu Wysokie Napięcie