Zadań, z realizacji których PAS zamierza regularnie rozliczać rząd Donalda Tuska, jest w sumie siedem.

Lista 7 zadań

Oto ich lista:

Reklama
  • Rozwój programów finansujących termomodernizację budynków mieszkalnych
  • Wprowadzenie i wdrożenie regulacji prawnych – emisja z ogrzewania budynków
  • Wprowadzenie mechanizmów rozliczeń energii wspierających czyste źródła energii
  • Rozwój Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
  • Miasta bez smogu transportowego – przeciwdziałanie zanieczyszczeniom komunikacyjnym
  • Przemysł, przedsiębiorcy – reforma inspekcji ochrony środowiska
  • Pomiar smogu – rozwój państwowego monitoringu powietrza

- Realizacja tych zadań przełoży się na znaczącą poprawę jakości powietrza w Polsce i zwiększy populację mieszkańców kraju oddychających czystym powietrzem z 2 milionów do 30 milionów, ograniczając liczbę przedwczesnych zgonów, spowodowanych złą jakością powietrza o 21 tys. każdego roku – wyjaśnia Andrzej Guła, jeden z liderów PAS, który zainicjował przed laty w Krakowie pierwszą w kraju akcję systemowej likwidacji kotłów węglowych.

Walka ze smogiem

PAS przekazał dziś listę zadań do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministrze Klimatu i Środowiska Paulinie Hennig-Klosce, zapowiadając jednocześnie okresowy przegląd postępów w ich wdrażaniu.

- Te zadania są wzajemnie ze sobą powiązane i powinny być realizowane równocześnie, tak aby zapewnić w pełni efektywną walkę ze smogiem. Niezbędne jest przyspieszenie realizacji programów termomodernizacji budynków mieszkalnych tj. Czyste Powietrze, Ciepłe Mieszkanie, Fundusz Termomodernizacji i Remontów. Konieczne są działania w obszarze regulacji eliminujących zanieczyszczenia pochodzące z ogrzewania budynków. Są wśród nich: normy jakości węgla, standardy emisyjne urządzeń grzewczych, uchwały antysmogowe oraz rozwój Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) – wylicza Piotr Siergiej, rzecznik PAS.

- Państwo nie może ograniczać się jedynie do programów wsparcia finansowego. Konieczne jest wdrożenie i przestrzeganie przepisów antysmogowych tj. normy jakości węgla czy uchwały antysmogowe. Tylko ich równoczesne wdrożenie umożliwi efektywne wykorzystanie ograniczonych środków publicznych - mówi Andrzej Guła.

Chodzi o 1,4 mld zł

Lista 7 zadań zawiera również rekomendacje w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu samochodowego oraz przedsiębiorstw. PAS rekomenduje m.in. przesunięcie 1,4 miliarda złotych, które każdego roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza na tzw. fundusz dróg samorządowych, na utworzenie funduszu czystego transportu, z którego finansowane byłoby wsparcie dla przedsiębiorców oferujących przewóz towarów i usług, działających na terenie miast tworzących strefy czystego transportu. PAS rekomenduje też zwiększenie kontroli wycinania DPF, usprawnienie kontroli emisyjności pojazdów podczas dorocznych przeglądów oraz ograniczenie napływu wysokoemisyjnych pojazdów do Polski poprzez podwyższenie akcyzy dla najbardziej zanieczyszczających samochodów.

W obszarze zanieczyszczeń generowanych przez przemysł i przedsiębiorstwa PAS widzi konieczność reformy inspekcji ochrony środowiska, która jego zdaniem nie zapewnia obywatelom skutecznej ochrony przed zanieczyszczeniami. - Powszechna praktyka kontroli z wcześniejszą zapowiedzią, zamiast kontroli interwencyjnych, zupełnie niweczy możliwość ścigania przestępczej działalności – tłumaczy Andrzej Guła. W jego opinii, obywatele oczekują natychmiastowej interwencji, bo tylko taka jest skuteczna.

Ocena działań rządu

PAS postuluje rozwój państwowego monitoringu powietrza: zwiększenie liczby stacji mierzących zanieczyszczenia pyłem z obecnych 287 do 400, a w przypadku stacji monitorujących zanieczyszczenia samochodowe z obecnych 20 do przynajmniej 100, a także zapewnienie Inspekcji stabilnego finansowania na utrzymanie tej sieci.

PAS zapowiada pierwszą ocenę działań rządu w październiku, czyli na początku następnego sezonu grzewczego. - Mamy nadzieję, że deklaracje które złożył rząd premiera Tuska w zakresie walki ze smogiem, będą traktowane poważnie i już wkrótce będziemy obserwować pierwsze efekty - kwituje Andrzej Guła. Wedle szacunków lekarzy, na których opiera się KAS, realizacja & zadań pozwoli zmniejszyć liczbę przedwczesnych zgonów w Polsce spowodowanych przez zanieczyszczone powietrze o co najmniej 21 tysięcy rocznie.