"Rozporządzenie ma na celu pobudzenie przemysłowego wdrażania technologii o zerowej emisji netto, które są potrzebne do osiągnięcia celów klimatycznych UE, poprzez wykorzystanie siły jednolitego rynku do wzmocnienia pozycji Europy jako lidera w dziedzinie zielonych technologii przemysłowych" - czytamy w komunikacie.

Grunt pod zielone inwestycje

Celem regulacji jest przygotowanie warunków do inwestycji w zielone technologie poprzez:

- uproszczenie procesu wydawania zezwoleń dla projektów strategicznych

Reklama

- ułatwianie dostępu do rynku strategicznych produktów technologicznych (w szczególności w zakresie zamówień publicznych lub aukcji energii odnawialnej)

- podnoszenie umiejętności europejskiej siły roboczej w tych sektorach (tj. dzięki akademiom branżowym o zerowym zużyciu netto i obszarom lub „dolinom" przemysłowym o dużej koncentracji)

- utworzenie platformy koordynującej działania UE w tym obszarze

Zaproponowano utworzenie korzystnych ram regulacyjnych dla opracowywania, testowania i walidacji innowacyjnych technologii (tzw. "piaskownicy regulacyjnej") w celu wsparcia nowych technologii.

Przemysł UE przyszłym liderem zielonych technologi

Postęp w realizacji celów ustawy o przemyśle zerowym netto będzie mierzony za pomocą dwóch orientacyjnych poziomów odniesienia. Po pierwsze, zdolności produkcyjne technologii zerowych netto, takich jak panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, baterie i pompy ciepła, osiągające 40% potrzeb wdrożeniowych UE.

Po drugie, szczegółowy cel dotyczący zwiększenia udziału Unii w tych technologiach, tak aby do 2040 r. osiągnąć 15 % światowej produkcji.

Ponadto ustawa o przemyśle zerowym netto określa roczną zdolność zatłaczania CO2 na poziomie co najmniej 50 mln ton CO2 do 2030 r. w geologicznych składowiskach zlokalizowanych na terytorium Unii.

Przemysł zeroemisyjny to przyszłość

Rozporządzenie, po podpisaniu przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego Rady, zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie z dniem jego publikacji.

Ustawa o przemyśle o zerowej emisji netto jest jedną z podstawowych inicjatyw ustawodawczych planu przemysłowego Zielonego Ładu - wraz z ustawą o surowcach krytycznych i reformą struktury rynku energii elektrycznej - mającą na celu zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu o zerowej emisji netto i wsparcie szybkiej transformacji do neutralności klimatycznej.

(ISBnews)