Rozporządzenie wyznacza normy zawartości w produktach materiałów pochodzących z recyklingu oraz wprowadzają wymogi dotyczące m.in. obecności substancji, które hamują obieg zamknięty (czyli np. uniemożliwiają przetwarzanie produktów), a także wymogi odnośnie do efektywności energetycznej produktów oraz ich śladu węglowego i środowiskowego.

Koniec z fast fashion

Nowe przepisy wprowadzają też tzw. cyfrowy paszport produktu i bezpośredni zakaz niszczenia tekstyliów, obuwia i odzieży (małe i średnie przedsiębiorstwa będą czasowo wyłączone z tego zakazu).

Reklama

"Dzięki rozporządzeniu w sprawie ekoprojektowania tworzymy odpowiednie zachęty dla przemysłu, aby myślał o obiegu zamkniętym już na etapie projektowania produktów, które planuje (...) sprzedawać w UE" - skomentował w poniedziałek Pierre-Yves Dermagne, belgijski wicepremier oraz minister gospodarki i zatrudnienia. Jak dodał, Komisja Europejska będzie uprawniona do określania wymogów dla ekoprojektowania w drodze aktów delegowanych, a branża będzie miała półtora roku na ich spełnienie.

Ekoprojektowanie z myślą na najwyższej efektywności energetycznej

Rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązującą w UE dyrektywę w sprawie ekoprojektowania, która określała wymogi efektywności energetycznej produktów. Nowe regulacje rozszerzają zakres dotychczasowych przepisów na wszystkie rodzaje towarów wprowadzanych na unijny rynek (nie tylko produkty energetyczne) z kilkoma wyjątkami - nie będą dotyczyły np. samochodów lub towarów związanych z obronnością.

Rozporządzenie wejdzie w życie 20 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. W państwach członkowskich zacznie obowiązywać dwa lata później.

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana