Realna integracja rynków wymaga nie tylko fizycznych połączeń, ale ma także wymiar handlowy. Od początku przyszłego roku ruszy więc też wspólna dla Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii giełda gazu. Wszystkie cztery kraje uzgodniły, że będzie ja prowadzić litewski GET Baltic - utworzony w 2012 roku operator litewskiego giełdowego rynku gazu, który działa już we wszystkich trzech krajach bałtyckich, zapewniając fizyczną dostawę oraz produkty typu spot i forward. Od nowego roku GET Baltic obejmie także Finlandię. Oznaczać to będzie także likwidację Kaasupörssi Oy - fińskiej giełdy, która zniknie z końcem roku.

Jaka w tym wszystkim będzie rola IRGiT? Izba podpisała właśnie z GET Baltic umowę na usługi doradcze przy tworzeniu modelu rozliczeń, zabezpieczeń i zarządzania ryzykiem dla rynków gazu. Litwini wysoko sobie cenią polskie doświadczenia w prowadzeniu i zarządzaniu giełdowymi rynkami gazu.

„Zawsze szukamy najlepszych europejskich rozwiązań. Zamierzamy skorzystać z wieloletnich doświadczeń IRGiT w rozliczaniu i zabezpieczaniu giełdowych transakcji w Polsce” - mówi szefowa GET Baltic Giedrė Kurmė. Wspólnie z Izbą litewska giełda zamierza poprawić obecny system zarządzania i rozrachunku transakcji. Nowy model, przy którego tworzeniu doradzać ma IRGiT ma ustalić nowe zasady udziału i wyższe standardy, oraz zwiększyć atrakcyjność i perspektywy rozwoju tego rynku. Wszystko to powinno zostać wprowadzone w ciągu 2020 roku - ocenia Giedrė Kurmė. 

 „Rynek giełdowy, który daje gwarancję dostawy towaru i gwarancję płatności, który posiada odpowiednie mechanizmy zarządzania ryzykiem i zarządzania niewypłacalnością to rynek bezpieczny i atrakcyjny dla jego uczestników” - mówi wiceprezes IRGiT Łukasz Goliszewski. Jak dodaje, Izba w ciągu 10 lat prowadzenia działalności mocno rozwinęła modele zarządzania ryzykiem oraz mechanizmy rozliczeń, uwzględniając w szczególny sposób oczekiwania uczestników rynku, wytyczne nadzorcy oraz europejskie standardy izb rozliczeniowych. „Dzięki tym doświadczeniom nasz zespół posiada wyjątkowe kompetencje, które wykorzystamy w trakcie realizacji projektu” - podkreśla Goliszewski.

Czym jest IRGiT? Jak ma wyglądać bałtycko-fiński rynek gazu? Jaką role odegra na nim Polska? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl