"Zgodnie z wyżej przytoczoną uchwałą zarząd PAK KWB Adamów SA zawnioskował do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały m. in. o rozwiązaniu i likwidacji PAK KWB Adamów SA oraz powołaniu zarządu PAK KWB Adamów SA do pełnienia funkcji likwidatorów" - czytamy.

ZE PAK SA posiada 99,35 proc. udziałów w PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów SA.

Spółka podała, że w okresie swojej długoletniej działalności PAK KWB Adamów SA prowadziła wydobycie węgla brunatnego metodą odkrywkową na potrzeby elektrowni Adamów.

"Po zakończeniu, wraz z końcem 2017 roku, działalności przez elektrownię Adamów, działalność PAK KWB Adamów SA została wydłużona z uwagi na pozostałe do wydobycia zasoby węgla i możliwości dostawy do elektrowni Pątnów" - napisano.

"Jednak bieżąca i przewidywana sytuacja na rynku energii nie generują impulsów do utrzymywania obecnego potencjału w segmencie wydobycia" - dodano.

Wedle spółki głównymi czynnikami wpływającymi na zmniejszającą się efektywność działalności są m. in.: malejące zużycie energii, zawężającą się różnicą pomiędzy ceną energii a ceną uprawnień do emisji CO2, dynamicznie rosnący import energii, rosnąca konkurencyjność gazowych i odnawialnych źródeł energii.

"W przypadku PAK KWB Adamów SA istotny jest również koszt dostawy węgla, który jest wyższy niż w przypadku dostaw z odkrywek eksploatowanych przez PAK KWB Konin SA" - poinformował ZE PAK.

ZE PAK podał, że zgodnie z założeniami wraz z końcem 2020 roku PAK KWB Adamów SA zakończy wydobycie węgla.

"Z chwilą podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu następuje otwarcie likwidacji i rozpocznie się proces likwidacji" - poinformowała spółka.

"PAK KWB Adamów SA w likwidacji, oprócz zakończenia działalności wydobywczej przeprowadzi wszystkie czynności wynikające z prawa geologicznego i górniczego: dokumentacja geologiczna, zrzeczenie się koncesji, plan ruchu likwidowanego zakładu górniczego itp." - dodała.

Wedle komunikatu ważnym zakresem zadań związanych z likwidacją będzie inwentaryzacja i przygotowanie do sprzedaży majątku spółki. "Zakłada się, że nieruchomości PAK KWB Adamów SA w możliwie dużym zakresie mogą zostać wykorzystane na realizację projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii" - dodano. (PAP)