Jak wynika z wtorkowego komunikatu resortu aktywów państwowych, w agendzie prac zespołu znajdą się także kwestie związane z polityką klimatyczną oraz wyjaśnienie roli gazu ziemnego, odnawialnych źródeł energii i węgla kamiennego w miksie energetycznym.

Podczas wtorkowego spotkania w Katowicach uzgodniono, że zespół z udziałem przedstawicieli rządu i związkowców, którego zadaniem będzie wypracowanie programu dla górnictwa węgla kamiennego, zainauguruje merytoryczne prace 11 sierpnia w Warszawie. Pracom zespołu ma przewodniczyć minister aktywów, wicepremier Jacek Sasin.

O powołaniu wspólnego zespołu, który do końca września ma przygotować plan dla górnictwa - przede wszystkim dla Polskiej Grupy Górniczej - zdecydowano w końcu lipca podczas katowickich rozmów z udziałem wicepremiera. We wtorek strony spotkały się w Katowicach ponownie, by uzgodnić organizacyjne szczegóły prac. Resort aktywów reprezentował wiceminister Maciej Małecki.

W komunikacie po rozmowach MAP potwierdziło, że pierwsze spotkanie zespołu mającego na celu przygotowanie programu naprawczego polskiego górnictwa odbędzie się 11 sierpnia o godzinie 11. w Warszawie. Jak wcześniej informowano, miejscem spotkania ma być siedziba resortu aktywów państwowych.

"Na posiedzenie zespołu zaproszeni zostaną przedstawiciele związków zawodowych i zarządów z Polskiej Grupy Górniczej SA i Taurona Wydobycie SA oraz przedstawiciele Rządu odpowiedzialni za temat posiedzenia zespołu. Do prac zespołu będą mogli zostać zaproszeniu eksperci o uznanym autorytecie w branży górniczej i energetycznej" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Zarząd PGG zaproponował związkowcom dyskusję nad kształtem planu w czterech obszarach problemowych: produktowym (dotyczącym możliwości lokowania produktu na rynku), produkcyjnym (dotyczącym kosztów udostępniania węgla), pracowniczym (dotyczącym wypracowania zasad organizacji pracy) oraz rynkowo-finansowym (dotyczącym źródeł finansowania działalności).

Po wtorkowych rozmowach prezes PGG Tomasz Rogala wyjaśniał, że spotkania strona społeczna nie zakwestionowała przedstawionej koncepcji rozmów zespołach problemowych, związkowcy wskazywali jednak, że wiodące powinny być ustalenia głównego zespołu, który będzie obradował w Warszawie.

"W toku dyskusji doszliśmy do przekonania, że elementem startowym jest główne spotkanie 11 sierpnia, a w kolejnych dniach i kolejnych krokach nastąpi uruchomienie - na poziomie PGG - tych zespołów, które będą pracowały nad czterema podstawowymi filarami przedsiębiorstwa" - mówił prezes PGG.

Decyzję o powołaniu zespołu, który do końca września ma wypracować plan naprawczy dla PGG i całego górnictwa, podjęto przed tygodniem w Katowicach, podczas spotkania związkowców z zarządem PGG oraz wicepremierem Sasinem. Miał być wówczas przedstawiony plan naprawczy dla PGG, przygotowany przez zarząd tej największej węglowej spółki. Zakładał on m.in. likwidację kopalń Wujek i Ruda, osłony dla odchodzących z pracy górników, zawieszenie na trzy lata tzw. czternastej pensji oraz powiązanie 30 proc. wynagrodzenia górników z efektywnością pracy. Ostatecznie program nie został zaprezentowany ze względu na sprzeciw strony społecznej - zdecydowany, że wspólnie będzie wypracowany nowy plan.