Inne założenia strategii to np. wzrost udziału specjalistycznych produktów petrochemicznych w portfelu Grupy Kapitałowej Orlen do ok. 25 proc.; wzrost liczby stacji benzynowych do ponad 3,5 tys. oraz liczby stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych do ponad 1000.

Planowa redukcja emisji CO2 w segmencie rafineryjnym i petrochemicznym na obecnych aktywach o 20 proc. oraz o 33 proc. emisji jednostkowej z energetyki. Do 2050 r. zakłada się osiągnięcie neutralności emisyjnej.

Elementem Strategii są inwestycje w obszary zrównoważonego rozwoju, w tym ponad 25 mld zł w projekty obniżające emisje CO2, których celem jest dekarbonizacja i poprawa efektywności energetycznej, rozwój energetyki odnawialnej, rozbudowa mocy w biopaliwach i biomateriałach czy rozwój w obszarze recyklingu.

Znaczenie przerobu ropy na paliwa będzie spadać

Od transformacji energetycznej nie ma odwrotu - oświadczył w poniedziałek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Przerób ropy na paliwa dla transportu będzie tracił na znaczeniu - stwierdził.

Jak mówił podczas prezentacji strategii prezes koncernu Daniel Obajtek, spółka musi maksymalizować zyski z dotychczasowych aktywów i inwestować je w nowe, perspektywiczne biznesy, jak OZE, nowoczesna, niskoemisyjna petrochemia, paliwa alternatywne, biokomponenty i wodór.

„Będziemy jednym z największym producentów czystej energii w regionie, znacząco poszerzymy ofertę pozapaliwową, będziemy rozbudowywać sieć stacji i rozwijać nowe formaty poza stacjami" - wskazał prezes PKN Orlen.

"Strategia 2030 znacząco przybliży nas do celu neutralności emisyjnej w 2050 r." - dodał.

Do 2030 r. optymalizacja wydobycia i rafinerii

PKN Orlen zakłada w strategii do 2030 r. maksymalizację wartości segmentu rafineryjnego, wzrost udziału produktów specjalistycznych z petrochemii oraz więcej surowców z własnego wydobycia.

Jak poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek, koncern planuje w energetyce zainwestować 47 mld zł do 2030 r., w tym w 800 MW w farmach wiatrowych na lądzie i w fotowoltaikę oraz w nowe elektrownie gazowe, w tym w elektrowni w Ostrołęce. Dodatkowo, w 2030 r. 20 proc. potrzebnego firmie gazu ma pochodzić z własnego wydobycia.

Orlen przewiduje też rozwój aktywów dystrybucyjnych, w tym np. pilotażowe magazyny energii.

Jak z kolei mówił wiceprezes Zbigniew Leszczyński, docelowo udział produktów specjalistycznych z petrochemii ma wzrosnąć z 16 do 25 proc., firma planuje wzmacniać pozycję w obszarach recyklingu tworzyw sztucznych, w 2030 r. ma mieć zdolności przetwarzania chemicznego i mechanicznego tworzyw rzędu 300-400 tys. ton rocznie.

Wiceprezes Józef Węgrecki zapowiedział z kolei maksymalizację wartości segmentu rafinerii poprzez pogłębienie przerobu ropy i inwestycje w nowe zielone technologie. „Mamy konsekwentny plan produkcji wodoru klasy automotive” - wskazał. "Nie ma wątpliwości, że wodór to paliwo przyszłości, na stacjach Orlenu będą dystrybutory wodoru" - zapowiedział Węgrecki.

PKN Orlen będzie rozwijać m.in. sklepy i sieć odbioru paczek

W ramach strategicznych działań do 2030 r. Grupa Orlen będzie pozyskiwać nowe grupy klientów m.in. poprzez ofertę pozapaliwową, w tym sklepowo-gastronomiczną poza stacjami paliw i rozbudowę własnej sieci punktów odbioru paczek - zapowiedział PKN Orlen.

"Grupa Orlen będzie konsekwentnie pozyskiwać nowe grupy klientów, dzięki szerokiej, zintegrowanej ofercie pozapaliwowej. Na bazie sieci Ruch, koncern rozwinie formaty sklepowo-gastronomiczne poza stacjami paliw, rozbuduje własną sieć punktów odbioru paczek i ofertę e-commerce" - oznajmił PKN Orlen, prezentując w poniedziałek nową strategię Orlen2030.

Koncern przekazał także, że "integracja z Grupą Energa pozwoli na budowę centrów kompleksowej obsługi klientów detalicznych i biznesowych w obszarze sprzedaży paliw i energii elektrycznej oraz rozwiązań z zakresu energetyki rozproszonej". "Realizacja działań zapisanych w strategii Orlen2030 pozwoli na zwiększenie masy marży pozapaliwowej o 50 proc. w stosunku do 2019 r." - ocenił PKN Orlen.

Według niego, strategia Orlen2030 "zakłada dynamiczny rozwój segmentu detalicznego, oparty o rozbudowę sieci sprzedaży i znaczące poszerzenie oferty". "Do 2030 r. w Europie Środkowej pod polską marką Orlen będzie działać co najmniej 3,5 tys. stacji" - zapowiedział PKN Orlen. Wyjaśnił, że rozwój sieci Grupy Orlen będzie mieć miejsce przede wszystkim za granicą, a "udział stacji zagranicznych w całej sieci wzrośnie z 37 proc. do 45 proc.".

"Koncern będzie zwiększać dostępność paliw alternatywnych, między innymi poprzez budowę minimum 1000 szybkich ładowarek elektrycznych oraz rozwój sprzedaży paliwa wodorowego i LNG/CNG" - podał PKN Orlen w komunikacie. (PAP)