"PKN Orlen posiada 100% udziałów w spółce Orlen Wind 3, która została założona w celu realizacji rozwoju działalności PKN Orlen w obszarze energetyki odnawialnej, co wynika z obowiązującej strategii grupy kapitałowej Orlen" - czytamy w komunikacie.

To kolejna transakcja PKN Orlen na rynku energetyki wiatrowej. W połowie lutego PKN Orlen nabył farmę wiatrową Kanin o mocy 20 MW, zlokalizowaną w województwie zachodniopomorskim.

Zgodnie z nową strategią, do 2030 roku Grupa Orlen będzie posiadać portfel odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 2,5 GW.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)