Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 0,97 mln euro wobec 1,71 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,86 mln euro w II kw. 2021 r. wobec 8,88 mln euro rok wcześniej.

"Przy jednoczesnym wzroście skonsolidowanych przychodów, spółka odnotowała niższą rentowność r/r, w związku z rozwojem portfela projektów własnych oraz opóźnieniem w uruchomieniu dwóch australijskich farm fotowoltaicznych w Leeton. Firma zamknęła II kwartał 2021 r. z przychodami ze sprzedaży na poziomie 9,855 mln euro (wzrost o 11% r/r) dzięki solidnemu 16,1-proc. wzrostowi przychodów ze sprzedaży czystej energii elektrycznej wygenerowanej przez własne moce wytwórcze. Przychód z pozostałych źródeł pozostał na podobnym poziomie do okresu analogicznego ubiegłego roku (wzrost o 0,6% r/r)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W ciągu kwartału spółka kontynuowała rozbudowę mocy wytwórczych, zwiększając zatrudnienie, co doprowadziło do osiągnięcia 3,898 mln euro EBITDA w II kwartale 2021 r. (spadek o 6,1% r/r). Inwestycja ta ma kluczowe znaczenie dla rozwoju istniejących linii biznesowych, a także nowej działalności. Tylko w 2021 r. Photon Energy rozbudował portfel projektów w przygotowaniu do 386 MWp zainstalowanych mocy głównie na Węgrzech, w Polsce oraz w Rumunii (około 187 MWp dodatkowej mocy od grudnia 2020 r.) oraz rozpoczął fazę przetargową na budowę kolejnych dwóch projektów na Węgrzech zaplanowanych na 2021 r., podano także.

Koszty odsetkowe spółki wzrosły o 31%, do poziomu -1,638 mln euro, w związku z refinansowaniem ostatnio podłączonych elektrowni na rynku węgierskim, dwóch elektrowni australijskich oraz dodatkową emisją obligacji denominowanych w euro w drugiej połowie 2020 r. Koszty te zostały częściowo skompensowane dodatnim przeszacowaniem instrumentów pochodnych. W rezultacie zysk netto pozostał na minusie - strata netto [ogółem] w II kwartale 2021 r. wyniosła -0,869 mln euro w porównaniu ze stratą -0,969 mln euro rok temu, wyjaśniono.

Dzięki uplasowaniu 5 mln akcji własnych o łącznej wartości 7,7 mln euro, spółka poczyniła znaczące kroki w kierunku zapewnienia finansowania dla niedawno ogłoszonej długoterminowej strategii rozwoju, koncentrującej się na rozbudowie portfela projektów związanych z wytwarzaniem czystej energii elektrycznej oraz na rozwoju stałych źródeł przychodów w ramach zintegrowanego modelu biznesowego, przypomniano.

"Kapitał pozyskany dzięki uplasowanym akcjom umożliwi Photon Energy wejście na drogę dynamicznego rozwoju prowadzonej działalności. Wzmocniona kondycja spółki pozwoli nam na realizację naszych strategicznych celów poprzez rozbudowę portfela własnych projektów" - zakończył CEO Georg Hotar, cytowany w materiale.

W ujęciu jednostkowym strata netto w II kw. 2021 r. wyniosła 0,95 mln euro wobec 0,45 mln euro straty rok wcześniej.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2021 r.

(ISBnews)