"Obecnie rafineria w Gdańsku funkcjonuje w dwóch spółkach: część 10+ w Grupie Lotos i część EFRA w Lotos Asfalt. Wynika to stąd, że przy projekcie EFRA nie było innej możliwości zapięcia tej inwestycji finansowo, ze względu na koszty ponoszone przez Grupę Lotos na projekt 10+. Obecnie tworzymy od nowa rafinerię w jednym podmiocie. Trzymamy się harmonogramu i zapewniam, że wszystkie działania, wynikające z ogłoszonych środków zaradczych, zostaną zrealizowane do 14 listopada 2021 roku" - powiedział Wróbel podczas konferencji prasowej.

Na początku lipca br. Komisja Europejska wydłużyła termin na realizację środków zaradczych w ramach przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen do 14 listopada 2021 r.

W lipcu 2020 r. Komisja Europejska wydała warunkową zgodę na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. W odpowiedzi na stwierdzone przez Komisję problemy w zakresie konkurencji PKN Orlen zaproponował m.in. zbycie 30% udziałów w rafinerii Lotos wraz z towarzyszącym dużym pakietem praw zarządczych, zbycie dziewięciu składów paliw na rzecz niezależnego operatora logistyki, zbycie 389 stacji detalicznych w Polsce, stanowiących około 80% sieci Lotos, oraz zaopatrywanie tych stacji w paliwa silnikowe oraz sprzedaż wynoszącego 50% udziału Lotosu w spółce joint venture zajmującej się obrotem paliwem do silników odrzutowych, którą posiada on razem z BP.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,9 mld zł w 2020 r.

Reklama