Na 30 czerwca 2021 r. backlog grupy wynosił 913 mln zł, w tym 470 mln zł to backlog inwestycji wiatrowych, 83 mln zł - inwestycji fotowoltaicznych i 360 mln zł - inwestycji drogowo-inżynieryjnych, podano w raporcie półrocznym.

W I półroczu 2021 r. grupa wygenerowała 83,2% przychodów z działalności w segmencie budownictwa w segmencie OZE - o 245% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Segment budownictwa drogowo-inżynieryjnego był odpowiedzialny za 16,3% przychodów okresu. Udział pozostałej działalności zmniejszył się r/r o 2 pkt proc. i wyniósł 0,5%, podano także.

W I półroczu 2021 r. Grupa Onde wygenerowała przychody na poziomie 587 mln zł, o 407,6 mln zł i 227% więcej r/r. Jak tłumaczy zarząd, znacząco wyższe przychody są przede wszystkim rezultatem: dynamicznej rozbudowy portfela nowych kontraktów, głównie w segmencie budownictwa w segmencie OZE oraz stopniowego zwiększania zaawansowania prac na realizowanych projektach budowlanych.

Onde jest czołowym wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w lipcu 2021 r.

(ISBnews)