"Wyzwaniem, które stoi przed nami jest rozbudowa infrastruktury przesyłowej będąca po stronie Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE). Jeśli te inwestycje nie zostaną zrealizowane, to prąd z morza nie popłynie. My widzimy determinację po stronie PSE, ale trzeba pamiętać , że mówimy o dużych inwestycjach" - powiedziała Morawiecka podczas panelu na VI Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne. Filary i perspektywa rozwoju". Agencja ISBnews jest patronem medialnym Konferencji.

Jej zdaniem, istotny może być też problem z dostępnością specjalistycznych firm instalacyjnych, statków czy komponentów potrzebnych do budowy morskich farm wiatrowych.

PGE Baltica - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - realizuje budowę morskich farm wiatrowych Baltica 2 i Baltica 3 o mocy 2,5 GW wspólnie z partnerem strategicznym - duńską firmą Ørsted.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.