W związku z bardzo dynamiczną sytuacją na rynkach energii i towarzyszącymi jej wzrostami cen, w grudniu 2021 r. Sejm uchwalił ustawę obniżającą akcyzę na paliwa i prąd, która jest elementem tarczy antyinflacyjnej rządu. Ustawa zwolniła z akcyzy energię elektryczną sprzedawaną gospodarstwom domowym od 1 stycznia do 31 maja 2022 r., przypomniał URE.

"W związku z tym, że w zatwierdzonych przez Regulatora w grudniu 2021 r. taryfach sprzedawców z urzędu, w cenie energii zawarta była akcyza (5 zł/MWh), konieczne było uwzględnienie wprowadzonych później zmian prawa i aktualizacja taryf PGE Obrót, Enea, Energa Obrót i Tauron Sprzedaż. Zmiany taryf dotyczą zatem obniżki cen energii elektrycznej z tytułu czasowego zwolnienia z akcyzy. Zmianie nie uległy natomiast stawki dotyczące dystrybucji energii" - czytamy w komunikacie.

"Jednocześnie, mając na uwadze sytuację w kraju i w całej Europie, gdzie obserwujemy wzrost cen nośników energii, wysoki poziom inflacji i podejmowane przez Rząd i Parlament działania w ramach tarcz antyinflacyjnych, nie można wykluczyć, że zwolnienie z akcyzy zostanie przedłużone i obejmie dłuższy okres 2022 r." - wskazano dalej.

Urząd zwraca uwagę, że przywrócenie niezerowych stawek akcyzy w cenie energii elektrycznej dla gospodarstw domowych skutkować będzie koniecznością kolejnej zmiany taryf, która uwzględni ceny energii elektrycznej wraz z akcyzą, a więc ich powrót do poziomu wynikającego z taryf zatwierdzonych przez URE 17 grudnia 2021 r.

Reklama

17 grudnia 2021 r. prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii dla czterech tzw. sprzedawców z urzędu - z grup PGE, Tauron, Enea i Energa - oraz pięciu największych spółek dystrybucyjnych. W wyniku zmian rachunki za energię wzrosną średnio o ok. 24% w stosunku do 2021 r., czyli o ok. 21 zł netto miesięcznie.