"Podejrzewamy zawarcie zmowy przetargowej, dlatego wszcząłem postępowanie wyjaśniające, w toku którego dokonaliśmy przeszukań w siedzibach spółek. Zamówienia na dostawę gazomierzy są organizowane przez Polską Spółkę Gazownictwa cyklicznie, a ich przedmiotem są dostawy przyrządów wykorzystywanych powszechnie m.in. w gospodarstwach domowych. Analizujemy obecnie zebrany materiał dowodowy" - powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Pracownicy UOKiK w asyście Policji, po wcześniejszym uzyskaniu zgody właściwego sądu, przeprowadzili przeszukania w siedzibach czterech przedsiębiorców zajmujących się produkcją lub dystrybucją gazomierzy miechowych. Z informacji Urzędu wynika, że przedsiębiorcy uczestniczący w przetargach organizowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa, mogli zawrzeć antykonkurencyjne porozumienie. Zmowa przetargowa mogła w tym przypadku obejmować postępowania o udzielanie zamówień publicznych na dostawę gazomierzy miechowych, przeprowadzonych po 1 stycznia 2017 r. Łączna kwota przeznaczona przez Polską Spółkę Gazownictwa na sfinansowanie tych zamówień wynosi ok. 690 mln zł.

Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, wówczas prezes Urzędu rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10% obrotu przedsiębiorcy, podano także.