"Szacujemy, że bezpośredni koszt energii dla przeciętnego konsumenta w Europie (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) wzrósł średnio o ok. 50 proc. r/r w 2022 r., osiągając najwyższy poziom od dziesięcioleci. Nasza analiza skupia się na kosztach bezpośrednich, jakie ponosi przeciętny konsument energii w Europie i obejmuje całkowity koszt paliwa na stacji benzynowej (benzyna, olej napędowy), koszt zużycia gazu ziemnego, zużycie energii w budynkach mieszkalnych, a także elektryfikację transportu. Analiza ta jest przeprowadzana w oparciu o ceny detaliczne, które konsumenci płacą za energię i które zawierają wszystkie odpowiednie podatki i opłaty" - czytamy w raporcie „Carbonomics - Affordability, Security and Innovation".

Skutki niedoinwestowania

Globalny kryzys przystępności cenowej energii, który można obserwować nie tylko w Europie, ale też na całym świecie, jest wynikiem niedoinwestowania w sektorze energetycznym. Analitycy banku uważają, że branża energetyczna na świecie jest niedoinwestowana od szczytu w 2014 r, przy czym inwestycje w tradycyjną energetykę (ropa, gaz) spadły o 57 proc. od 2014 i napędziły ponad 30-proc. spadek globalnych inwestycji w energię pierwotną, z 1,3 biliona USD w 2014 r. do 0,8 biliona USD w 2020 r.

"W ostatnich latach punkt ciężkości przesunął się na zrównoważony rozwój energetyczny, ale zauważamy, że ogólny wzrost inwestycji w odnawialne źródła energii nie był wystarczający, aby zrekompensować gwałtowny spadek inwestycji w tradycyjną energetykę, biorąc pod uwagę mniejszą skalę i wyższą kapitałochłonność na jednostkę produkcji energii. […] Uważamy, że całkowite inwestycje w energię muszą szybko zacząć rosnąć, aby rozwiązać podwójne wyzwanie, jakim jest przystępność cenowa energii i bezpieczeństwo energetyczne, ale także zrównoważony rozwój" - czytamy dalej w raporcie.

Reklama

Potrzeba bilionowych inwestycji

Goldman Sachs wskazuje, że całkowite inwestycje w energetykę muszą wzrosnąć o 1 bilion USD rocznie do roku 2026, a następnie dojść do 3,3 biliona USD do 2027 r., aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2050.