"Decyzja Komisji Europejskiej, o przyznaniu Gaz-System pomocy finansowej dla projektu LNG Gdańsk na działanie pod nazwą: 'Prace przedinwestycyjne do uzyskania pozwolenia na budowę dla morskiej części PCI 6.27 LNG Gdańsk (PL)', została zaakceptowana przez państwa członkowskie UE 7 grudnia 2022 r. Formalne przyjęcie decyzji nastąpi w najbliższych tygodniach. Dofinansowanie przyznano w ramach uruchomionego w maju 2022 roku konkursu grantowego CEF Energy" - czytamy w komunikacie.

Dofinansowanie obejmuje prace takie, jak badania dna morskiego, inwentaryzację środowiskową, projekt FEED (Front End Engineering Design), projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń administracyjnych - z pozwoleniem na budowę włącznie.

"Realizacja projektu pływającego terminalu FSRU w rejonie Gdańska wpisuje się w ramy zarówno polskiej, jak i europejskiej polityki zapewnienia bezpiecznego dostępu do paliwa gazowego. Jest elementem wielu strategii i polityk w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu, jak i odpowiedzią na stale rosnący popyt na paliwo gazowe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, wpisuje się także w proces transformacji energetycznej i gospodarczej kraju, zakładającej przejście na mniej emisyjne źródła energii" - napisano także.

Reklama

W czerwcu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa informowała, że Polska planuje zwiększyć planowaną przepustowość pływającego terminalu gazu skroplonego (FSRU) w rejonie Gdańska do co najmniej 12 mld m3 z planowanych pierwotnie 6 mld m3. W maju prezes Gaz-Systemu informował, że spółka prowadzi z rządem rozmowy o przyspieszeniu inwestycji w budowę terminalu FSRU w rejonie Gdańska, tak by zakończyła się ona w 2025 r. lub wcześniej. Zaznaczył też, że przepustowość jednostki może zostać zwiększona.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.