NFOŚiGW uruchomił nabór wniosków

Kilka dni temu dopytywaliśmy w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, co się dzieje, że mimo obowiązywania od października ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 i głośnych zapowiedzi pomocy dla firm, nie mogą one nawet składać wniosków. Odpowiedzi nie uzyskaliśmy, ale dziś wreszcie NFOŚiGW, który jest operatorem tego programu, uruchomił nabór.

Ponad 17 mld zł

Reklama

Rząd na pomoc przeznaczył ponad 17 mld zł. Z czego na rekompensaty za 2022 rok wyda 5 mld zł. Na tę pomoc czekają producenci z branż najbardziej dotkniętych wysokimi cenami gazu i energii elektrycznej. To, między innymi, budowlanka, ceramika, poligrafia, huty, firmy farmaceutyczne i piekarnicze. Wśród przedsiębiorstw, które liczą na wsparcie rządu jest największy w kraju producent nawozów Grupa Azoty, która jest jednocześnie jednym z największych w Polsce konsumentów gazu ziemnego.

- Grupa Azoty zamierza wnioskować o rekompensaty w ramach pomocy dla sektora energochłonnego, co nie jest jednoznaczne z tym, że zostaną one przyznane Grupie Azoty. Należy mieć jednak na uwadze, że przy założeniu przyznania pomocy, nie zrekompensuje ona w całości poniesionych przez Grupę Azoty kosztów wzrostu cen gazu i energii elektrycznej – poinformowała na nas spółka.

Już w pierwszych godzinach od uruchomienia możliwości składania wniosku w generatorze na stronie NFOŚiGW zaczęło to robić 145 firm. Wniosek był wcześniej udostępniony. Przedsiębiorcy mogli się przygotować do złożenia. Wiedzieli, jakie dane i jakie dokumenty będą potrzebne. To im bardzo ułatwiło działanie, bo na złożenie wniosków mają tylko 14 dni, a więc do 22 lutego. Następnie NFOŚiGW ma kolejne 14 dni na weryfikację dokumentów. Ostatni krok to wypłata pieniędzy.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Przypomnijmy, że o pomoc mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy ponieśli koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego w roku 2021, stanowiące łącznie nie mniej niż 3 proc. jego wartości produkcji lub w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. stanowiące łącznie nie mniej niż 6 proc. jego wartości produkcji. Konieczne jest też, aby minimum jeden z rodzajów prowadzonej przez firmę działalności, zgłoszonych we wpisie do KRS/CEIDG był wymieniony w załączniku do programu i wygenerował on co najmniej 50 proc. jej przychodu lub wartości produkcji w okresie referencyjnym i kwalifikowanym.

Firma, która ubiega się o wsparcie nie może być w upadłości lub likwidacji. Nie może też mieć zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Maksymalna łączna kwota pomocy na grupę kapitałowąwynosi w wariancie standardowym 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 4 mln euro. W wariancie zwiększonym jest to 80 proc. kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 50 mln euro. Podstawą obliczania wysokości pomocy są koszty poniesione w okresie od lutego 2022 do końca 2022 roku. Żeby ubiegać się o pomoc w wariancie rozszerzonym trzeba spełnić dodatkowe warunki. Wykazać obniżenia EBITDA o co najmniej 40 proc. w roku 2022 r. w porównaniu do 2021 r. Albo w okresie 1 lipca 2022 r.–31 grudnia 2022 r. w stosunku do analogicznego okresu roku 2021 r. Wreszcie jest i trzecia ewentualność - mieć ujemny wskaźnik EBITDA w 2022 roku. Wobec tych warunków na pomoc w wariancie rozszerzonym mogą liczyć firmy, które znalazły się w bardzo złej sytuacji finansowej.

Jak można składać wnioski?

Wnioski wraz z załącznikami w formie elektronicznej można składać poprzez generator uruchomiony na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Formularz również jest na stronie funduszu. Minister Waldemar Buda, informując o uruchomieniu naboru wniosków, zapowiedział, że być może pomoc za 2023 rok będzie obejmowała więcej branż. Rząd polski musi zakres działania programu uzgadniać z UE.