Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Export-Import Bank of Korea (KEXIM) oraz Korea Trade Insurance Corporation (K-SURE) podpisały w Warszawie trójstronne memorandum of understanding (MoU) - poinformował w piątkowej informacji BGK. Wyjaśniono, że dokument jest zobowiązaniem "do strategicznej współpracy i wspólnego odkrywania możliwości biznesowych w takich obszarach jak infrastruktura, rozwój przemysłu, czy energetyka odnawialna".

W Polsce i na Ukrainie

Porozumienie ma też promować współpracę gospodarczą, w tym inwestycje zagraniczne oraz wymianę handlową. "W dokumencie mowa jest także o współfinansowaniu projektów, które przyniosą korzyść Polsce i krajom sąsiadującym. Wliczają się w to m.in. projekty odbudowy i modernizacji po zakończeniu wojny w Ukrainie" - wskazano.

Reklama

"Zawarcie MoU jest potwierdzeniem, że zależy nam na długofalowej i owocnej współpracy z południowokoreańskimi partnerami" - wskazała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka, cytowana w informacji. Wyraziła przekonanie, że współfinansowane przez sygnatariuszy memorandum projekty pozwolą wzmocnić relacje gospodarcze między Polską a Koreą Południową. "Przyczynią się także do szybszego, międzynarodowego rozwoju przedsiębiorstw z obu krajów" - dodała.

Silniejsi razem

BGK, KEXIM oraz K-SURE chcą wspólnie szukać możliwości finansowego wsparcia dla projektów eksportowych, zarówno południowokoreańskich, jak i polskich przedsiębiorstw - zaznaczono w informacji. Pozwoli to, według stron porozumienia, wzmocnić relacje biznesowe między dwoma krajami.

"Nasza współpraca będzie mieć też dobry wpływ na rozwój Europy Środkowo-Wschodniej, w tym regionu Trójmorza. W ten sposób, jako polski bank rozwoju, realizujemy naszą misję, jaką jest zwiększanie poziomu konkurencyjności polskiej gospodarki i umiędzynarodowienia polskich firm" - stwierdziła Daszyńska-Muzyczka.

Inwestorzy z Korei

Jak zwrócono uwagę, Korea Południowa jest drugim, po Stanach Zjednoczonych, największym pozaeuropejskim inwestorem zagranicznym w Polsce. W 2022 r. polsko-koreańskie obroty handlowe osiągnęły rekordową wartość 10 mld dol. - przypomniano.

Wskazano, że Export-Import Bank of Korea jest bankiem, który zapewnia południowokoreańskim przedsiębiorcom kredyty eksportowe i produkty gwarancyjne. Ułatwiają one prowadzenie działalności zagranicznej. Z kolei Korea Trade Insurance Corporation oferuje produkty ubezpieczeniowe, które przyczyniają się do promocji południowokoreańskiego eksportu i ułatwiają handel międzynarodowy w szerszym zakresie.

Energetyka, infrastruktura, obronność

W czwartek w obecności prezydentów Polski oraz Republiki Korei Andrzeja Dudy i Yoon Suk-Yeola podpisano trzy umowy o współpracy pomiędzy Polską a Republiką Korei: dotyczącą ustanowienia ram współpracy w zakresie promocji handlu i inwestycji; o współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej oraz w sprawie współpracy na rzecz odbudowy Ukrainy. Andrzej Duda wskazał, że porozumienia te mają niebagatelne znaczenie dla przyszłego rozwoju współpracy gospodarczej i przemysłowej.

W piątek prezydenci Polski i Republiki Korei biorą udział w Polsko-Koreańskim Forum Gospodarczym w Warszawie. Polska Agencja Inwestycji i Handlu informowała, że ma ono dotyczyć m.in. energetyki, infrastruktury i obronności.

Na polskim rynku działa ok. 600 firm z kapitałem koreańskim, z czego ponad 100 to fabryki.

autorka: Magdalena Jarco