"Nasza inwestycja w mały reaktor jądrowy SMR jest jednym z projektów objętych strategicznym wsparciem programu Phoenix, który otrzyma finansowanie Departamentu Stanu USA. Dzięki temu możliwe będzie przyspieszenie budowy małych reaktorów w Polsce i znaczące zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego naszego regionu" - przekazał Obajtek na platformie X (dawniej Twitter).

Pręty uranowe zamiast węgla

Reklama

Phoenix to inicjatywa rządu USA mająca na celu wsparcie procesu przechodzenia w Europie z energetyki opartej na paliwach kopalnych na reaktory SMR przy jednoczesnym zachowaniu lokalnych miejsc pracy poprzez przekwalifikowanie pracowników. Projekt umożliwia bezpośrednie wsparcie finansowe ze strony rządu Stanów Zjednoczonych na opracowanie studiów wykonalności dla wybranych technologii SMR. Finansowane mogą być również działania wspierające cele bezpieczeństwa energetycznego krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Nie tylko atom

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. siedem rafinerii: cztery w Polsce - w tym największą w Płocku, dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, w Niemczech, w Czechach oraz na Słowacji, na Litwie i na Węgrzech. Posiada również rozbudowany segment petrochemiczny i segment wydobywczy węglowodorów. Prowadzi również inwestycje związane z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, a do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W lutym tego roku zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z założeniami, do końca dekady nakłady inwestycyjne Grupy Orlen wyniosą ok. 320 mld zł.

pif/ agz/