Energetyka nuklearna została wpisana przez eurodeputowanych na listę technologii zeroemisyjnych; jest to stanowisko europosłów w sprawie projektu rozporządzenia mającego na celu wsparcie zeroemisyjnych sektorów w UE.

"Wszystkie te źródła produkcji energii są niezbędne do dekarbonizacji naszej gospodarki”

Głosowanie wprawdzie nie zmieni sytuacji przemysłu nuklearnego z dnia nadzień, w dużej mierze regulowanego na poziomie krajowym, ale oznacza ważne zwycięstwo polityczne i symboliczne dla sektora nuklearnego – komentują stanowisko PE francuskie media.

Reklama

„Cieszę się, że udało nam się skategoryzować energię jądrową na tym samym poziomie, co energię odnawialną - w technologiach zerowych netto. Wszystkie te źródła produkcji energii są niezbędne do dekarbonizacji naszej gospodarki” – stwierdził francuski europoseł Christophe Grudler.

Stanowisko PE będzie przedmiotem dalszych negocjacji z państwami członkowskimi, które zajmą stanowisko w sprawie włączenia energetyki jądrowej do kluczowych sektorów transformacji energetycznej, obok paneli słonecznych, turbin wiatrowych, baterii czy pomp ciepła.

Wstępny projekt rozporządzenia dla przemysłu o zerowej emisji, zaprezentowany 16 marca, wymieniał już energię jądrową jako środek dekarbonizacji gospodarki, co stanowiło pierwsze zwycięstwo Francji i kilkunastu innych krajów UE, m.in. Holandii, Szwecji i Polski, które stawiają na tę technologię – przypomina agencja AFP.

Jednak w praktyce dotyczyło to tylko przyszłych reaktorów czwartej generacji i małych reaktorów modułowych, które również są w fazie rozwoju. Ponadto większość środków unijnych zarezerwowana została dla ograniczonej listy tzw. sektorów „strategicznych”, z których wykluczona została energetyka jądrowa.

Z Paryża Katarzyna Stańko