Okoliczności przeprowadzenia naboru bada już prokuratura.

Nabór w konkursie "Grant na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego" w ramach Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej rozpoczął się i zakończył w poniedziałek rano. Do dyspozycji było ok. 95 mln zł, przedsiębiorcy złożyli wnioski na przeszło 1,7 mld zł. O grant można było aplikować przez internet od godz. 9.00. Nabór zakończył się w ciągu minuty.

O uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi decydowały ułamki sekundy; pierwszy wniosek serwer generatora zarejestrował o godzinie 9:00:00.017267. Złożono ponad 50 tys. wniosków, zakwalifikowanych zostało ponad 3 tys. podmiotów.

We wtorek Marek Woźniak podał, że wobec zgłaszanych wątpliwości i protestów dotyczących procedury przeprowadzenia przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (WARP) naboru wniosków na wsparcie grantowe, podjął decyzję o uruchomieniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego postępowania kontrolnego. Jego zadaniem ma być sprawdzenie przebiegu procesu przyjmowania wniosków przez system informatyczny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potencjalny udział narzędzi wspomagających, tzw. botów i ich faktycznej roli w ułożeniu listy potencjalnych beneficjentów, a także procesu startu przyjmowania zgłoszeń.

Reklama

W piątek marszałek poinformował, że przeprowadzenia analiz w postępowaniu kontrolnym podjęło się Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

"To wyspecjalizowana instytucja związana z Polską Akademią Nauk i Politechniką Poznańską; zespół, który jest doświadczony w zakresie audytu systemów bankowych. Taki zespół będzie potrafił zbadać, co tak naprawdę zaszło, jeśli chodzi o konkurs w WARP, czy podczas tego procesu odbioru wniosków za pośrednictwem sieci informatycznej nastąpiły jakieś nieprawidłowe zdarzenia" – powiedział Marek Woźniak.

"Nikomu bardziej niż mnie nie zależy na tym, czy wszystko przebiegło uczciwie. Chcemy wiedzieć, czy były ewentualne ingerencje z zewnątrz, czy były ataki hakerskie, czy były używane boty i w jakiej skali" – dodał.

Woźniak podkreślił, że do czasu wyjaśnienia wątpliwości nie będą dokonywane jakiekolwiek wypłaty środków finansowych z puli grantowej. Nadal prowadzona będzie procedura weryfikacji dokumentów tych, którzy znaleźli się na liście grantobiorców. Zapewnił, że zależy mu na tym, by postępowanie kontrolne zakończyło się jak najszybciej. W poniedziałek mają się zacząć prace analityków.

Marszałek zaznaczył, że konkurs został przeprowadzony zgodnie z zaleceniami resortu funduszy i polityki regionalnej. Przyznał też, że w razie potrzeby będzie liczył na pomoc ekspertów ds. cyberprzestępczości z wielkopolskiej policji.

Śledztwo ws. okoliczności naboru wniosków na granty dla przedsiębiorców w ramach Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej wszczęła Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.

Rzecznik prokuratury prok. Łukasz Wawrzyniak poinformował PAP w piątek, że postępowanie wszczęto po zawiadomieniu, pod którym podpisało się stu przedsiębiorców.

"W związku z tym śledztwem prokurator zlecił KWP w Poznaniu zabezpieczenie dowodów w tej sprawie. Dla dobra śledztwa nie będziemy ujawniać, co zostało zabezpieczone. Postępowanie prowadzone jest w kierunku zakłócenia pracy systemu informatycznego poprzez utrudnianie osobom uprawnionym dostępu do tego systemu" - powiedział PAP prokurator. Jak dodał, za to przestępstwo grozi kara do 5 lat więzienia.

Zawiadomienie NIK, CBA i prokuratury w tej sprawie zapowiedział we wtorek wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

"Jeśli 95 mln zł rozchodzi się w mniej niż minutę, a wielu przedsiębiorców pozostaje bez wsparcia, to należy mieć wątpliwości. Te wątpliwości mam dziś nie tylko ja, ale każdy przedsiębiorca, który zaledwie kilka sekund po godz. 9:00 usłyszał, że za późno na złożenie wniosku, a w tym samym momencie jedna z kancelarii informuje, że wszystkie wnioski ich klientów zakwalifikowały się do otrzymania grantów" – informował we wtorek Mikołajczyk.

W czwartek przed siedzibą WARP kilkadziesiąt osób domagało się unieważnienia konkursu grantowego przeprowadzonego na dotychczasowych zasadach i rozpisania nowego, według innych założeń.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informował w poniedziałek, że nabór wniosków o grant w projekcie Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa został zakończony z powodu wyczerpania alokacji o godzinie 09:01:04.971690.

"Jest wielu wnioskodawców, którzy obawiają się unieważnienia tego postępowania i piszą: myśmy uczciwie kliknęli w nasz link i znaleźliśmy się na liście w tym postępowaniu. Prosimy, by tego pochopnie nie unieważniać, ponieważ to będzie z krzywdą dla nas. Ja muszę uwzględniać tę sytuację, stąd próba precyzyjnego zbadania, co się stało czy były nieprawidłowości" - powiedział w piątek Marek Woźniak.

Projekt Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa skierowany jest do przedsiębiorców, których sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19. Realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.